Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag14.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Kvinnohälsa

Läkemedel mot benskörhet fick stopp på cancerceller

Publicerad: 1 April 2010, 08:38

Med hjälp av benskörhetsläkemedlet zoledronsyra kunde spridning av tumörceller till benmärg minskas hos patienter med bröstcancer.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Vid bröstcancer sprider sig tumörceller ofta först till benvävnaden. Därifrån kan de sprida sig vidare. Kvinnor som har spridda tumörceller,  disseminated tumor cells , DTC, i sin benmärg löper ökad risk för metastaser.

Zoledronsyra, som skyddar benvävnad och används mot benskörhet, har tidigare visat sig kunna minska risken för återfall i bröstcancer. I en ny studie har forskare vid bland annat Washington University School of Medicine velat kartlägga mekanismen och därför prövat hur läkemedlet påverkar spridning av tumörceller till benmärgen.

I studien randomiserades 120 kvinnor som nyligen diagnostiserats med bröstcancer till att antingen få 4 mg zoledronsyra var tredje vecka i kombination med cytostatika under ett år, eller endast behandling med  cytostatika. Prover från benmärgen togs vid prövningens start, efter tre månader och ett år efter studiestart.

Vid prövningens inledning hade cirka 46 procent av patienterna tumörceller i benmärgen. Efter tre månaders behandling återfanns tumörceller i benmärgsvävnaden hos 30 procent av dem som fått zoledronsyra. Det ska jämföras med 47 procent hos dem som enbart fick cytostatika.

Bland de patienter som vid studiestarten inte hade några tumörceller i benmärgen var nästan 90 procent av dem som fått zoledronsyra också fria från tumörceller i benmärgen tre månader efter behandlingens start. I gruppen som inte fått tillägg var 60 procent fria från DTC vid samma tidpunkt. Ett år efter behandling fanns det dock ingen signifikant skillnad mellan grupperna.

Studieförfattarna skriver att zoledronsyra i kombination med cytostatika minskade antalet patienter med tumörceller i benmärgen vid tidpunkten för operation. De anser att deras undersökning stöder hypotesen att zoledronsyra motverkar metastaser genom sin påverkan på DTC.

Studien är sponsrad av läkemedelsföretagen Novartis och Pfizer och publiceras i dag online av tidskriften Lancet Oncology.

Läs abstract:

Lancet Oncology, publicerad online den 1 april 2010

Relaterat material

Färre återfall i bröstcancer med medel mot benskörhet

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev