fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Lättare bestämma blodgrupp med ny typ av fosterdiagnostik

Publicerad: 12 oktober 2011, 09:07

Vården kan bli säkrare med icke-invasiv fosterdiagnostik, konstaterar SBU. Men det är oklart om den blir kostnadseffektiv.


Genom metoden NIPD,  non-invasive prenatal diagnosis , kan genetiska egenskaper hos fostret analyseras genom blodprov från mamman.

Detta kan vara särskilt användbart för gravida RhD-negativa kvinnor som har bildat, eller löper risk för att bilda, antikroppar om deras foster bär på RhD-protein, så kallad Rh-immunisering. Man kan då bestämma fostrets blodgrupp utan den risk som invasiv diagnostik, som fostervattensprov, medför.

Agneta Taune-Wikman, överläkare vid klinisk immunologi och transfusionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset, förklarar att genom att screena de gravida kvinnor som är RhD-negativa, ungefär 16 500 per år, skulle man kunna skilja ut de 60 procent som har foster som bär på RhD-proteinet och behandla dem för att minska risken för RhD-immunsering.

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har i en analys av aktuell forskning visat att det finns ett måttligt starkt vetenskapligt stöd för tillförlitligheten av RhD-bestämmning hos foster med hjälp av NIPD. Myndigheten konstaterar också att det saknas analyser för att säga om metoden skulle vara kostnadseffektiv.

I de få fall då kvinnan redan är RhD-immunserad är kostnaden för att bestämma fostrets blodgrupp liten i förhållande till resten av kostnaderna för den specialistmödravård som då krävs, förklarar Agneta Taune-Wikman.

Osäkerheten kring kostnads­effektiviteten gäller främst screening och där pågår just nu en studie i Stockholms läns landsting.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev