Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Lovande för varm cytostatika även vid äggstockscancer

Publicerad: 17 januari 2018, 22:00

Enligt en ny studie kan uppvärmd cytostatika i bukhålan, så kallad hipec, ge ett år längre överlevnad för en undergrupp patienter med framskriden äggstockscancer. Resultatet räcker dock inte för att införa metoden i klinisk praxis, anser en svensk expert.


Ämnen i artikeln:

Äggstockscancer

– Hipec är en framgångsrik metod som i dag används för vissa patienter med tjocktarmscancer. De nya resultaten är lovande, men här finns en del frågetecken vi måste räta ut innan vi eventuellt kan börja behandla även äggstockscancer på samma sätt, säger Elisabeth Åvall Lundqvist, professor i onkologi vid Linköpings universitet och medlem i den nationella vårdprogramgruppen för äggstockscancer.

I den nya studien i New England Journal of Medicine utvärderade nederländska forskare behandlingen hos 245 patienter som hade tumörspridning i bukhålan och som efter cytostatikabehandling och kirurgi bedömdes ha ingen eller bara lite tumör kvar.

– Detta är en relativt vanlig undergrupp av patienter. Uppskattningsvis erhåller runt 100 patienter med äggstockscancer i Sverige så kallad neoadjuvant cytostatikabehandling efterföljt av kirurgi, säger Elisabeth Åvall Lundqvist.

Hälften av deltagarna lottades till att få en uppvärmd lösning av cytostatikumet cisplatin i bukhålan innan operationssåret syddes ihop, medan övriga inte fick det och blev en kontrollgrupp. Bägge grupper fick vanlig cytostatikabehandling med intravenöst dropp efter operationen.

Syftet med den experimentella behandlingen var att optimera tillförseln av läkemedel till bukhinnan där tumörceller lätt kan fastna. Uppvärmningen antas öka penetrationen i bukhinnan samt göra tumörcellerna känsligare, enligt forskarna.

Det primära utfallsmåttet i studien var tid till återfall och denna var i median 14,2 månader i behandlingsgruppen och därmed 4,5 månader längre än i kontrollgruppen. Skillnaden i överlevnad var desto större, 12 månader, medan det inte fanns någon skillnad i biverkningar eller livskvalitet mellan grupperna.

– Vinsten i överlevnad är stor. Samtidigt vet vi inte säkert vad den beror på, säger Elisabeth Åvall Lundqvist.

Hon pekar på att studien pågick under flera år då många nya målriktade läkemedel introducerats i klinisk rutin vilket kan ha påverkat resultatet i sig men också gör det mer svårtolkat i dagens behandlingsläge.

– Till exempel erhåller denna patientkategori i dag ofta kombinationsbehandling med cytostatika och bevacizumab, vilket inte gavs i studien. Resultat från andra studier inom samma område måste också inväntas, säger Elisabeth Åvall Lundqvist.

Det är belagt i tidigare forskning att (icke-uppvärmd) cytostatika som ges via kateter i bukhålan efter kirurgi kan öka överlevnaden. Denna metod har dock inte använts i någon större utsträckning i Europa på grund av en hög risk för komplikationer, och utifrån nya alternativa framgångsrika behandlingar.

– Men hipec, som ges vid ett enda tillfälle, skulle kunna vara ett enklare och mer skonsamt administrationssätt om nu resultaten bekräftas, säger Elisabeth Åvall Lundqvist.

Läs abstract:

Willemien van Driel med flera. Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy in Ovarian Cancer. New England Journal of Medicine 2018: 378:230–240. DOI: 10.1056/NEJMoa1708618

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Äggstockscancer

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev