Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Lovande resultat för ny form av strålterapi vid bröstcancer

Publicerad: 5 juni 2010, 12:00

Asco 2010 Strålbehandling som ges inuti såret vid operation av bröstcancer kan skydda lika bra mot lokala återfall som upprepade strålbehandlingar efter operationen, enligt en ny studie.


Vid strålbehandling av tidig bröstcancer strålas vanligen hela bröstet vid upprepade tillfällen. Det är en beprövad strategi som minskar risken för återfall.

Men behandlingen kan också leda till skador på hjärta, lungor och matstrupe. Det är bakgrunden till att ett internationellt forskarlag nu har utvärderat en ny potentiellt skonsammare och resurseffektivare metod att ge strålbehandling vid tidig bröstcancer.

Metoden går ut på att strålningen ges med en speciell teknik direkt i operationssåret efter att tumören opererats bort – medan patienten fortfarande är sövd. Strålningen pågår under 20 till 35 minuter och träffar framför allt den omkringliggande vävnaden i bröstet där det är störst risk att nya tumörer uppstår.

Tanken är därmed att strålningen ska ge tillräckligt skydd mot återfall, samtidigt som biverkningarna minimeras. Dessutom slipper patienten uppsöka sjukvården för upprepade strålbehandlingar efter operationen.

I studien ingick över 2 200 kvinnor, 45 år eller äldre, med tidig invasiv bröstcancer och som opererades med bröstbevarande kirurgi. Hälften lottades till att också få den nya typen av strålbehandling, medan övriga fick konventionell, upprepad strålbehandling av hela bröstet efter operationen.

14 procent av patienterna som behandlades enligt den nya metoden fick  också behandling på det konventionella sättet, eftersom deras tumörer  uppfyllde vissa på förhand uppsatta kriterier. Detta kunde till exempel  vara att tumören utgick från mjölkproducerande celler, så kallad lobulär cancer, som ofta finns på flera ställen i bröstet.

Efter fyra års uppföljning hade 1,2 procent i gruppen som fått den nya behandlingen drabbats av lokalt återfall i bröstet, jämfört med 0,95 procent i kontrollgruppen. Skillnaden mellan grupperna var dock inte statistiskt signifikant.

Frekvensen av komplikationer var likvärdig i de bägge grupperna. Men lägre andel deltagare som fick den nya typen av strålbehandling drabbades av strålbiverkningar jämfört med dem som fick den konventionella varianten. Här var siffrorna 0,5 procent jämfört med 2,1 procent, vilket var en signifikant skillnad.

Forskarna bakom studien drar slutsatsen att den nya så kallade intraoperativa strålbehandlingen kan vara ett alternativ för utvalda patienter med små bröstcancertumörer.

Studien presenteras i dag, lördag, på den pågående cancerkongressen Asco i Chicago och publiceras samtidigt i tidskriften Lancet.

Läs abstract till studien:

Lancet, publicerad online 5 juni 2010

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev