Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Misstänkta vårdskador hittas med kvalitetsregister

Publicerad: 10 februari 2016, 12:26

Genom att samköra register- och försäkringsdata går det nu att se vilka gynekologiska operationer som kan ha lett till vårdskador.


Ämnen i artikeln:

Norrlands universitetssjukhus

– Det stora problemet vi har i sjukvården, och i kvalitetsregistren, är att vi inte kan följa de allvarliga saker som händer, säger Mats Löfgren, docent och överläkare vid kvinnokliniken, Norrlands universitetssjukhus, till Dagens Medicin.

Han förklarar att incidenter sker så sällan att det för enskilda vårdgivare är svårt att se om de beror på bristande rutiner, om vårdpersonalen gör fel eller om de inte hade kunnat förutses och undvikas. Omkring 3–4 procent av alla vårdtillfällen leder, enligt Mats Löfgren, till vårdskador. Samtidigt identifieras bara 0,4 procent.

– Slumpen har väldigt stor inverkan, säger han.

För att komma runt problemet har Gynop, som är ett kvalitetsregister för gynekologiska operationer där Mats Löfgren är registerhållare, sedan ett år tillbaka drivit ett projekt tillsammans med Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf. Genom att först se vilka patienter som yrkat på ersättning från Löf mellan 2005 och 2012 och sedan jämföra dem med patienterna i Gynop har projektet kunnat identifiera ett antal faktorer i registret som flaggar för misstänkta vårdskador. En given faktor är om läkaren kryssat i ”allvarlig komplikation” i registret. Den faktorn svarar för 60 procent av de faktiska vårdskadorna.

Andra tecken som hans projekt kommit fram till kan visa att en vårdskada har inträffat är om en patient fått sin sjukskrivning förlängd fyra veckor eller blivit återinlagd mer än två dagar. Den som fyller i registret med någon av de identifierade riskfaktorerna får nu därför en röd text till svar om det finns en vårdhändelse att granska. Andra med behörighet att logga in i registret ser även de varningstexterna.

– Kliniken får på så sätt hjälp med ett verktyg om vilka eventuella vårdskador de bör titta på. Det ger också en god möjlighet att i hela landet se vilken typ av allvarliga vårdskador som inträffar och vilka av dem som är undvikbara, säger Mats Löfgren.

Efter att systemet varit i drift i ett år kan han också konstatera att träffsäkerheten ligger mellan 70 och 80 procent och hans projektgrupp börjar nu själva tro att det håller. Systemet har lockat till sig intresse från andra kvalitetsregister.

Samtidigt är Mats Löfgren öppen med att systemet gör att Gynop nu går lite utanför sitt uppdrag som kvalitetsregister genom att larma om misstänkta fel på patientnivå, i stället för att bara leverera kvalitetsstatistik i efterhand.

– Registret går på det här sättet före de offentliga myndigheterna. Men vi ville ha ett resultat som låg så nära som möjligt att åtgärda. Det är klart att vi skulle kunna flagga för sjukhusen först efter ett år. Men det tyckte vi var lite väl sent.

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev