lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Ny siffra på överdiagnostik vid mammografiscreening

Publicerad: 11 februari 2014, 23:30

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Mer än var femte aggressiv cancer som diagnostiseras genom mammografiscreening hade aldrig utgjort någon fara för kvinnan, enligt en ny analys av en randomiserad studie från Kanada.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


– Det här är en mycket intressant studie som ger ny kunskap om en av nackdelarna med mammografiscreening, säger Sophia Zackrisson, överläkare vid bild- och funktionsmedicin vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Överdiagnostik kallas upptäckt av tumörer som aldrig hade diagnostiserats om patienten inte genomgått screening, antingen för att tumörerna stannar i tillväxt eller för att patienten dör i andra sjukdomar. När de här tumörerna väl upptäckts kan de inte skiljas från farliga tumörer utan behandlas som all annan cancer.

Det har funnits olika bud om hur stor överdiagnostiken är vid mammografiscreening, delvis för att fenomenet aldrig studerades i många av de randomiserade studierna som låg bakom införandet av mammografiscreening.

– Resultaten från Kanada ligger ungefär i linje med vad vi själva sett i den randomiserade screeningstudien i Malmö om man ser till kvinnor som verkligen deltog i screeningen, säger Sophia Zackrisson, som varit en av de ansvariga för det vetenskapliga underlaget till Socialstyrelsens senaste rapport om mammografiscreening.

I studien har forskare från Kanada följt upp nästan 90 000 kvinnor som med start år 1980 bjöds in till årliga mammografikontroller under fem år eller inte bjöds in till sådan screening under tidsperioden.

Deltagarna var i åldern 40 till 59 år och fick alla genomgå en fysisk genomsökning av brösten innan studien startade. Denna undersökning upprepades sedan varje år bland kvinnor som lottats till screening samt bland kvinnor i kontrollgruppen som var i åldern 50 till 59 år.

Efter 15 års uppföljning konstaterar forskarna att 106 av 484 invasiva, eller aggressivt växande, bröstcancertumörer som upptäcktes i screeningen kunde hänföras till överdiagnostik.

När det gäller dödlighet i bröstcancer fanns det ingen skillnad mellan grupperna efter 25 års uppföljning. Detta resultat var mer väntat, eftersom tidigare uppföljningar av studien inte visat någon effekt av screening på risken att avlida i bröstcancer.

Andra randomiserade studier har dock visat effekt av mammografiscreening på dödligheten i bröstcancer.

Läs hela originalstudien:

Anthony Miller med flera. Twenty five year follow-up for breast cancer incidence and mortality of the Canadian National Breast Screening Study: randomised screening trial. BMJ 2014;348:g366 DOI: 10.1136/bmj.g366

Relaterat material

Tydlig info om risker bara till debutanter

Årets tio viktigaste forskningsnyheter

Forskare - Var tredje bröstcancer är överdiagnos

Mammografi räddar liv men till pris av överdiagnostik

Baksidan med screening ska spridas

Olika siffror på överdiagnostik vid mammografi

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev