Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Ny studie visar nytta med mammografiscreening

Publicerad: 18 juni 2014, 07:52

Nu kommer nästa inlägg i diskussionen om effekterna av mammografiscreening. En ny uppföljning från Norge som publiceras i tidskriften BMJ pekar på att kvinnor som bjuds in till screening får runt 28 procent minskad risk att dö i bröstcancer.


Det resultatet ligger därmed i linje med – eller är något bättre än – resultaten från de randomiserade studierna av mammografiscreening som gjordes på 1970- och 80-talen.

Forskarna bakom den nu aktuella studien jämförde dödsfall i bröstcancer mellan olika regioner i Norge under åren 1986 och 2009. Under denna tid infördes stegvis mammografiscreening i landet, vilket underlättar analys av effekterna av screening.

Efter att forskarna justerat för faktorer som ålder och en underliggande trend i ökning av bröstcancer är deras slutsats att inbjudan till mammografiscreening är kopplat till 28 procent minskad risk att dö sjukdomen.

Effekten försvann med tiden efter det att inbjudning till mammografiscreening upphörde vid 70 års ålder.

Enligt forskarnas uppskattning behöver 368 kvinnor i åldern 50 till 69 år bjudas in till screening för att undvika ett dödsfall i bröstcancer.

I takt med att bättre behandlingar av sjukdomen utvecklas kommer effekten av screeening, i absoluta tal, troligen att minska, skriver forskarna.

Resultatet i studien står i kontrast till en annan uppmärksammad analys av införandet av det norska mammografiprogrammet, se länk här intill. År 2010 publicerade en forskargrupp en studie i New England Journal of Medicine som pekade på att effekten var betydligt mer blygsam, bara 10 procent – en siffra som inte heller var statistiskt säkerställd.

Bägge studierna är gjorda på ungefär samma underliggande material. Men forskaren Harald Weedon-Fekjær och hans kollegor som står bakom den nu aktuella analysen anser själva att deras siffor är mer pålitliga, bland annat för att de har längre uppföljning.

Han och hans kollegor pekar också på ett antal vad de anser vara begränsningar i den tidigare publicerade analysen.

Läs hela originalartikeln:

Harald Weedon-Fekjær med flera. Modern mammography screening and breast cancer mortality: population study. BMJ 2014;348:g3701, publicerad online den 17 juni 2014. DOI: 10.1136/bmj.g3701

Relaterat material

Blygsam effekt av norsk screening med mammografi

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev