Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Nya abortregler kan missa målet

Publicerad: 21 november 2016, 09:20

Foto: Thinkstock

Regeringen vill att abortvården blir bättre och säkrare — men nu varnar läkare för att målet kan bli svårt att nå. Risken är nämligen att många aborter inte kommer att ingå i statistiken.


– Det blir lättare att forska och det kan bidra till att lättare höja kvaliteten direkt inom hälso- och sjukvården på det här området och det är väldigt viktigt.

Så sa folkhälsominister Gabriel Wikström när regeringen meddelade att abortvården från och med 1 oktober i år skulle ingå i patientregistret på samma villkor som all annan vård. Det vill säga, kvinnornas personuppgifter ska inte längre rensas bort vid just aborter. Att ha tillgång till dessa uppgifter i patientregistret gör det möjligt att utvärdera och förbättra vården, exempelvis kan man se om ett landsting sticker ut i antalet fall av komplikationer efter ett visst ingrepp eller se vilka operationsmetoder som fungerar bäst.

Men nu finns oro bland gynekologer och experter på området att den nya rutinen faktiskt inte kommer leda till en förbättring av abortvården. Till patientregistret rapporteras nämligen bara läkarbehandlingar in. Och vid tidiga aborter — vilket är det absolut vanligaste — träffar kvinnor allt oftare en barnmorska.

– Syftet med den här föreskriftsförändringen var ju att vi ska kunna ha en kvalitetsuppföljning av abortvården i Sverige. Då blir det ju helt sanslöst om alla medicinska aborter där själva besöket sker hos en barnmorska inte kommer att komma med i registret, säger Helena Kopp Kallner, gynekolog och styrelsemedlem av Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG).

Socialstyrelsen är medveten om problematiken:

– Det är det här som alltid är den svåra frågan, att väga vårt behov av data för att kunna beskriva vården mot den stora insamling det skulle bli om man även inkluderar besök hos barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer och så vidare, säger Lars Grönvik, enhetschef på Socialstyrelsen.

Om man börjar göra undantag för vissa behandlingar och låter fler yrkesgrupper ingå i registret, dyker nya avvägningsproblem upp.

– Vilken vård skulle vi i så fall börja med, var är behoven som störst? Inom psykiatrin till exempel vet vi att vi missar 75—80 procent av den vård som ges, säger Grönvik.

Folkhälsominister Gabriel Wikström säger att de nya reglerna är ett steg i rätt riktning, och att man i nuläget inte diskuterar frågan om att räkna in andra yrkeskategorier i registret. SFOG:s ståndpunkt är dock klar: Man bör se till att alla aborter ingår i patientregistret.

– Är syftet med registret att kartlägga och kvalitetssäkra vård ska det inte bara innehålla läkarvård, nu när vi inte längre har ett samhälle där det bara är läkare som bedriver vård. Det blir helt missvisande, säger Helena Kopp Kallner.

TT

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev