Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Nya fynd om snabb graviditet efter dödfödsel

Publicerad: 9 april 2019, 08:46

Foto: Thinkstock

Vänta helst två år med att bli gravid igen, råder WHO kvinnor som fött barn. Fast bland dem som fått ett dödfött barn tycks det vara vanligt med en ny graviditet redan inom ett år.


I Sverige föds varje år i snitt fyra dödfödda barn per 1 000 levande födda. Kunskaperna om varför barn dör under graviditeten är dåliga. Möjliga orsaker kan vara infektioner, att moderkakan fungerar dåligt eller missbildningar.

Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar kvinnor som fött ett levande barn att vänta minst två år efter förlossningen. Vid ett missfall eller en abort är rådet att vänta minst ett halvår.

– Man har sett att både kvinnan och livmodern behöver vila lite. Men det är inte så att man kan säga på individnivå att väntar man inte så går det dåligt, utan det här är på gruppnivå. Man ska inte skrämma upp kvinnor med det här, säger Karin Källén som är professor i klinisk epidemiologi vid Lunds universitet.

För de kvinnor som fött ett dödfött barn finns dock inga rekommendationer. Forskare har därför undersökt om tiden som gått mellan en tidigare graviditet och en ny kan ha betydelse för denna grupp.

Studien, som publicerats i tidskriften Lancet, baseras på data för nästan 14 500 födslar som skett under 37 års tid bland kvinnor i Australien, Finland och Norge. Samtliga kvinnor hade haft en tidigare graviditet som slutade med dödfödsel.

Enligt resultaten blev många kvinnor gravida relativt snabbt igen efter dödfödseln. 63 procent av kvinnorna var gravida igen inom ett års tid, men detta kopplades inte till ökade risker jämfört med om man väntade längre.

Fynden stod fast även när forskarna kontrollerade för faktorer som skulle kunna tänkas påverka resultaten, som exempelvis kvinnans ålder, antalet tidigare födslar och i vilket årtionde födseln ägde rum.

En svaghet med studien var att de kvinnor som fått återkommande dödfödslar var få, påpekar forskarna. De lyfter också att fynden kanske inte heller kan generaliseras till låginkomstländer.

Dödfödsel

Varje år föds i snitt fyra döda per 1 000 födda barn i Sverige. Risken för dödföddhet ökar om mamman:

■ Har högt BMI.
■ Är född i Mellanöstern eller i Afrika söder om Sahara.
■ Är äldre, framför allt om det är första barnet.
■ Har låg utbildningsnivå.
■ Har haft flera tidigare missfall.

Trots forskning är kunskaperna om varför barn dör under graviditeten dåliga. I 40 procent av fallen, internationellt sett, vet man inte varför barnet dör i magen. Möjliga orsaker kan vara:

■ Moderkakan lossnar från livmodern.
■ Infektioner.
■ Moderkakan fungerar dåligt från start.
■ Missbildningar.
■ Sjukdom hos mamman.

Källa: Socialstyrelsen

TT/DAGENS MEDICIN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev