söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Nya ledtrådar om influensa och autism

Publicerad: 28 november 2016, 16:00

Foto: Thinkstock

Kvinnor som får influensa eller en influensavaccination under graviditeten verkar inte få barn med exempelvis autism i högre utsträckning än andra kvinnor, enligt en observationsstudie i Jama Pediatrics.

Ämnen i artikeln:

BarnsjukdomarAutismAutismspektrumstörningAdhd

Maria Gustavsson

maria.gustavsson@dagensmedicin.se


Tidigare studier har pekat på att gravida kvinnor som får infektioner och feber har en förhöjd risk att få ett barn med autismspektrumtillstånd, AST. Det är ett samlingsnamn för olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis autism och Aspergers syndrom.

Men nu antyder alltså nya fynd att influensavirus inte kopplas till dessa tillstånd. Däremot går det inte att fastslå några orsakssamband utifrån resultaten eftersom det är en observationsstudie.

Studien innefattade nästan 197 000 amerikanska barn som var 24 veckor gamla. De hade fötts på kliniker tillhörande ett nationellt vårdkonsortium, Kaiser Permanente Northern California, mellan 2000 och 2010. Uppföljningstiden var i genomsnitt åtta år.

Enligt resultaten var det 0.7 procent av mödrarna som fått influensa under studietiden, medan 23 procent mottagit en vaccination mot virussmittan. 1.6 procent av barnen hade diagnostiserats med AST.

Forskarna kunde inte se något samband mellan influensainfektioner och AST. Dock fanns en signal om att vaccinationer under första trimestern kopplades till en högre risk för en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Men den skillnaden var inte längre statistiskt signifikant när resultaten justerades i ett mer avancerat test.

De amerikanska forskarna bakom studien skriver att man inte avråder blivande mammor att ta influensavaccinationer. Dock efterlyser de fler liknande studier för att ytterligare undersöka eventuella kopplingar mellan AST och vaccinationer tidigt under graviditeten.

En svaghet med studien var att man inte visste om kvinnorna vaccinerats på andra kliniker än de som var medlemmar i konsortiet, skriver forskarna.

Vaccinerade kvinnor var 32 år i genomsnitt medan ovaccinerade kvinnor var två år yngre. Det var fler pojkar än flickor som fick diagnosen AST.

Läs mer i abstract:

Ousseny Zerbo med flera. Association between influenza infection and vaccination during pregnancy and risk of autism spectrum disorder. Jama Pediatrics, publicerad online den 28 november 2016. Doi:10.1001/jamapediatrics.2016.3609

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev