Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Omega-3-fettsyror påverkade inte rytmrubbningar hos hjärtpatienter

Publicerad: 10 november 2003, 14:02

AHA 2003: Olika studier har visat att omega-3-fettsyror minskar hjärtdöd, särskilt plötslig hjärtdöd. I en studie som presenteras på hjärtkonferensen American Heart i Orlando, Florida, visas att den gynnsamma effekten inte beror på att en störd hjärtrytm förbättras, snarare en trend mot motsatsen.


Omega-3-fettsyror finns särskilt i fet fisk och har en hjärtskyddande effekt enligt flera både epidemiologiska studier och kliniska prövningar. Tidigare forskning har visat att risken för hjärtinfarkt inte påverkas, vilket antyder att verkningsmekanismen är en annan än ateroskleros.  Cell- och djurstudier har antytt att fettsyrorna kanske har antiarytmiska egenskaper. För att testa denna hypotes gjordes en studie på 200 patienter med en implanterad defibrillator och en nyligen genomgången incident med kammartakykardi eller kammarflimmer. Bakom studien stod forskare från Oregon Health & Science University, Portland, USA. Ingen av patienterna tog något rytmpåverkande läkemedel.  Patienterna slumpades till att antingen få 1,8 gram fiskolja (med 42 procent och 30 procent av omega-3-fettsyrorna EPA respektive DHA) eller placebo. Patienterna utvärderades var tredje månad i totalt två år. Händelser i den implanterade defibrillatorn registrerades och klassificerades.  Det fanns en trend mot ökad förekomst av kammartakykardi eller kammarflimmer bland dem som fick fiskolja. Efter sex månader, ett år och två år hade 47 procent, 51 procent respektive 66 procent av patienterna som fick fiskolja upplevt en händelse. I placebogruppen var motsvarande andel 36 procent, 41 procent respektive 60 procent.  Dessutom såg forskarna att efter en första händelse med kammartakykardi så fanns en signifikant ökad risk för ytterligare takykardi och flimmer hos de patienter som fick fiskolja. Det fanns också en trend mot att de högsta värdena på omega-3-fettsyror i blodet motsvarade de högsta riskerna för takykardi och flimmer.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev