Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Otillräcklig information efter ultraljudet

Publicerad: 2 oktober 2013, 13:17

Sjukvården behöver bli bättre på kommunikation för att ta hand om gravida när fosteravvikelser hittas, visar en ny doktorsavhandling.


– Vissa upplever sig inte ens ha blivit erbjudna en kuratorskontakt, vilket är ett absolut måste, säger Nina Asplin, nydisputerad barnmorska vid Karolinska institutet i Solna.

I sin avhandling ”Women´s experiences and reactions when a fetal malformation is detected by ultrasound examination”, visar Nina Asplin att de här kvinnorna, både de som väljer att fortsätta graviditeten och de som väljer att avbryta den, uttrycker missnöje med hur adekvat information inte tillhandahålls av vårdgivaren.

– Av dem som avbryter känner sig många bortglömda av vården, säger Nina Asplin. De ska erbjudas kurator men ibland kan det behövas annan vård också. Ofta undrar de som avbryter vad det var för fel på fostret.

Nina Asplin har under arbetet med avhandlingen blivit förvånad över att bland dem som valde att behålla sitt barn hade nästan var tionde haft tankar på att skada sig själva och fler hade svårt att se fram mot något positivt.

På hennes arbetsplats, Centrum för fostermedicin på Karolinska universitetssjukhuset, arbetar de i team kring dessa gravida.

– Teamet består av barnmorskan som spindeln i nätet och de specialister som kan behövas. Det kan vara kirurg, ultraljudsläkare och en kurator. Informationen blir samstämmig och alla vet vad alla gör. Dessutom besparas den gravida massor av tid på detta sätt, säger Nina Asplin.

I två av de fyra artiklar som utgör avhandlingen djupintervjuades 27 kvinnor med upptäckta fosteravvikelser. Informationen som kvinnorna fick vid fyra olika fostermedicinska centra i Stockholm uppgavs vara otillräcklig. Den negativa informationen som gavs relaterades inte alltid till ultraljudsfyndet vilket gav kvinnorna skuldkänslor och de kunde känna sig förvirrade.

En intention med avhandlingen har därför varit att visa på hur viktigt det är att vården lär sig vilken information kvinnorna vill ha när en fosteravvikelse upptäcks. Nina Asplin hoppas att fynden väcker uppmärksamhet och att kunskaperna kan användas i undervisning och på klinik.

– Det har visat sig att om kvinnorna har depressionssymtom så kan man tänka sig att det kanske inte går in allt som man säger. Man måste avväga tillfället när man informerar. Vilket tillstånd är de i. Är de i kris eller stabila? Man måste prata i det tillståndet som patienterna är just då, säger Nina Asplin.

Fakta:

■ 2 procent av alla barn som föds har en fosteravvikelse.
■ Ungefär 50 procent av fosteravvikelserna upptäcks vid ultraljudsscreeningen.

Länk till doktorsavhandlingen: "Women’s experiences and reactions when a fetal malformation is detected by ultrasound examination”.

JOHAN GERLE

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News