Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Överväger normer för sjukskrivningars längd

Publicerad: 16 december 2003, 12:36

Arbetslivsminister Hans Karlsson överväger en riksnorm för hur långa sjukskrivningar bör vara vid olika diagnoser.


- Det är rimligt att ur rättvise- och rättssäkerhetssynpunkt få en mer likartad bedömning av sjukskrivningarna över landet, så att de inte glider isär.  Bakgrunden är flera rapporter som visat på kraftiga regionala skillnader mellan hur läkare sjukskriver.  En studie från Socialstyrelsen visade att den genomsnittliga sjukskrivningstiden för män som har fått hjärtinfarkt är 85 dagar längre i de fyra nordligaste länen än för riksgenomsnittet.  - Vi funderar just nu på att skapa något slags riksnorm eller riktlinjer för olika diagnoser, utan att skapa ett fyrkantigt system, säger Hans Karlsson till Dagens Medicin.  Vad menar du med en riksnorm?  - Det handlar om att formulera vad som är en normal sjukskrivningsperiod för en viss åkomma. Och det skulle kunna utgöra en riktlinje för hur lång sjukskrivningen bör vara, utan att det styr i varje enskilt fall. Avsikten är att just skapa drivkrafter för att försöka få större enhetlighet. Den individuella bedömningen läkare ska göra av varje enskild patient vill vi inte nagga i kanten. Den måste kunna göras utifrån patientens situation.  Behöver inte lagstiftas  Hans Karlsson påpekar att införandet av en riksnorm inte behöver ske genom lagstiftning, utan genom att regeringen ger ett sådant uppdrag till en myndighet, förslagsvis Riksförsäkringsverket.  - Om nu bedömningarna skiljer sig åt, beroende på mönster eller praxis som etablerats på vissa platser eller kliniker, är det rimligt att sätta ljuset på det och göra skillnaderna tydliga, så att man kan ändra sådana kulturer och få en mer likartad bedömning.  Vill nyansera bilden  Samtidigt som Hans Karlsson vill centralstyra läkarnas sjukskrivningsmönster tydligare vill han nyansera den gängse bilden av att sjukskrivningarna missbrukas i nordligaste Sverige.  - Jag försöker se samband ur mera politiskt håll. Och jag kan ju se att i Norrlandslänen, som i debatten lätt utpekas som de med slappast attityder till sjukskrivning, så är fler sjukskrivna på grund av arbetsskador och arbetssjukdomar än på andra håll.  Han pekar på att många är långtidssjukskrivna i norrländska orter med antingen tunga industrijobb eller där kommunen eller landstinget är den största och kanske enda möjliga arbetsgivaren för de "55-åriga utslitna dubbelarbetande kvinnorna".  - Det jag säger är att sjukskrivningarna är både klassbundna och könsbundna - och det ger också utslag i de här schablonmässiga beskrivningarna av skillnader mellan norr och söder. Jag är ingen statistiker och expert, men jag försöker lukta mig till om det finns förklaringar som inte direkt syns. Jag tror att det finns sådana samband - samband som jag ur politisk utgångspunkt kan tycka är logiska.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev