Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Pojkar födda något för tidigt hade ökad risk för astma

Publicerad: 3 september 2004, 07:48

Barn som föddes något för tidigt hade ökad risk för astma vid sex års ålder. Det fanns ett starkt samband för pojkar men inte bland flickor. Det visas i en studie publicerad på tidskriften Pediatrics sajt.


Faktorer kring födseln som födelsevikt och graviditetens längd påverkar risken för atopi, benägenhet för överkänslighet, tidigt i livet. Däremot är det mindre känt hur dessa faktorer påverkar risken för astma senare i barndomen.  Forskare från Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School, Boston, USA, följde 454 barn upp till åtminstone sex års ålder. Barnen hade minst en förälder med allergi eller astma, de föddes i graviditetsvecka 36 eller senare och de drabbades inte av andningsproblem vid födseln.  Tidigare hade forskarna iakttagit ett samband mellan låg födelsevikt och väsande andning vid ett års ålder, men något sådant samband kunde forskarna inte se när barnen var sex år.  Däremot fanns ett samband mellan att vara född något för tidigt och förekomst av astma vid sex års ålder. I hela studien var astmarisken 4,7 gånger högre för de något för tidigt födda barnen.  Sambandet var signifikant starkare bland pojkar än flickor. För pojkar som föddes för tidigt var risken för astma drygt åtta gånger förhöjd, medan det bland flickorna inte fanns något statistiskt säkerställt samband. Ytterligare analyser av observationer som gjordes under barnens första sex år stärkte dessa skillnader mellan könen.  Forskarna konstaterar att något för tidig födsel av barn med hög risk att utveckla atopisk sjukdom ökar risken för astma senare i livet och detta gäller framför allt för pojkar.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev