Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Psykosläkemedel knyts till graviditetsdiabetes

Publicerad: 4 juli 2012, 08:41

Kvinnor som tar antipsykotiska läkemedel när de är gravida får oftare graviditetsdiabetes, men det är oklart vad sambandet beror på, visar en svensk studie i tidskriften Archives of General Psychiatry.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Många psykosläkemedel kan medföra viktuppgång och metabola  biverkningar. Det är bakgrunden till en ny studie där forskare vid  Uppsala universitet och Karolinska institutet följt alla 357 696 kvinnor som  fött barn i Sverige under perioden juli 2005 till och med december 2009.

Syftet var att ta reda på om användning av psykosläkemedel kunde  kopplas till ökad risk för graviditetsdiabetes, vilket i sin tur ger  ökad risk för komplikationer under graviditeten.

Mycket riktigt fann forskarna att graviditetsdiabetes var vanligare  bland de 507 kvinnor som använt psykosläkemedel under graviditeten: 4,1 procent  bland dem som använt två av de mest diabetogena psykosläkemedlen  olanzapin och klozapin, 4,4 procent bland kvinnor som använt övriga  psykosläkemedel och 1,7 procent bland kvinnor som inte använt  psykosläkemedel alls under graviditeten.

Men när forskarna korrigerade analysen för olika riskfaktorer som  rökning och ålder var riskökningen bara statistiskt signifikant för  användning av andra psykosläkemedel än klozapin och olanzapin. Och när  forskarna i en ytterligare analys även korrigerade för BMI vid början av  graviditeten var ingen av riskökningarna statistiskt signifikant.

Robert Bodén, som är psykiater vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och  en av forskarna bakom studien, tolkar resultaten som att  studiematerialet är för litet att säkerställa den aktuella kopplingen.

– Det mest intressanta är att vi ser en ganska stor riskökning,  nästan en fördubbling, hos patienter som tar psykosläkemedel. Om det  finns ett direkt orsakssamband mellan psykosläkemedel och  graviditetsdiabetes kan inte vår studie ge svar på eftersom det är en  observationsstudie. Kanske är det andra faktorer som spelar in, säger  han.

– Men vad som är orsak och verkan är kanske inte heller det mest  kliniskt intressanta. Budskapet i vår studie är att de här kvinnorna bör  följas noga för att fånga upp eventuellt förekomst av  graviditetsdiabetes, säger Robert Bodén.

Läs hela originalstudien:

Robert Bodén med flera. Antipsychotics During Pregnancy. Archives of  General Psychiatry 2012, 69: 715–721.  doi:10.1001/archgenpsychiatry.2011.2333.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev