lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Rådgivning för våldsdrabbade kvinnor hade oklar nytta

Publicerad: 17 april 2013, 05:00

Screening och rådgivning i primärvården förbättrade inte livskvaliteten hos kvinnor som utsatts för partnervåld, jämfört med kvinnor som inte fick rådgivning, enligt australiska forskare.


Det är i en studie i Lancet som 272 kvinnor randomiserats till två olika grupper efter att de i en postenkät sagt att de under det senaste året varit rädda för sin partner.

Den ena gruppen erbjöds rådgivning vid upp till sex tillfällen, efter att deras primärvårdsläkare fått särskild utbildning i att bemöta kvinnor som utsatts för våld i en nära relation. Den andra gruppen fick inte någon sådan organiserad hjälp.

Samtliga kvinnor svarade på frågor om till exempel livskvalitet och mental hälsa vid studiens början samt ett år senare.

Men uppföljningen visar alltså att det inte var någon skillnad mellan grupperna i dessa avseenden. Det visade sig dock att gruppen som erbjudits rådgivning hade signifikant mindre depressiva symtom efter ett år. Läkare som fått särskild utbildning tog också oftare upp frågan om säkerheten kring kvinnorna och deras barn.

Forskarna drar slutsatsen att primärvårdsläkare bör utbildas i att fråga om kvinnors och barns säkerhet och i att ge stöd till våldsutsatta kvinnor. De anser att resultaten tyder på att rådgivning kan minska depressiva symtom hos de drabbade, även om någon förbättrad livskvalitet inte kunde påvisas.

Resultaten ger dock inget stöd för att använda postenkäter för att screena och hitta våldsdrabbade kvinnor, skriver forskarna.

Läs abstract:

Kelsey Hegarty med flera. Screening and counselling in the primary care setting for women who have experienced intimate partner violence (WEAVE): a cluster randomised controlled trial. Lancet, publicerad online den 16 april 2013. doi:10.1016/S0140-6736(13)60052-5

KATRIN TRYSELL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev