Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Risker och fördelar med hormoner

Publicerad: 3 oktober 2013, 14:00

Hormonpreparat i övergångsåldern innebär både risker – men för vissa kvinnor också övervägande nytta – enligt långtidsresultat från WHI-studien.


Det är en komplex bild av risker och nytta med hormonbehandling som ges i den artikel som publiceras i det amerikanska läkaresällskapets tidskrift Jama utifrån nya 13-årsdata från Women’s Health Initiative, WHI.

Studien inleddes i början på 1990-talet bland mer än 160 000 kvinnor i USA. Syftet var bland annat att klarlägga effekten av hormonpreparat som på den tiden förskrevs generöst till postmenapausala kvinnor.

Den gren av WHI som granskade effekterna av östrogen plus progesteron stoppades ­under uppmärksammade former 2002, då det stod klart att riskerna med behandlingen vida översteg nyttan. Två år senare stoppades även den gren där enbart östrogen utvärderades, även den av säkerhetsskäl.

Nu har forskaren JoAnn Manson, verksam vid Harvard Medical School, och hennes kollegor granskat nya data från drygt 27 300 kvinnor. Av dessa randomiserades 16 608 kvinnor med livmodern kvar till att ta antingen östrogen plus progesteron eller placebo. Kvinnorna som hade låtit operera bort sin livmoder, totalt 10 739, randomiserades till att ta östrogen eller placebo.

Östrogenet var i båda fallen konjugerat östrogen från hästurin – vanligt i USA men inte i exempelvis Sverige.

Kvinnorna tog sina preparat i 5,6 år respektive 7,2 år i median och har nu följts fram till år 2010.

Resultaten visar återigen att riskerna med att ta östrogen plus progesteron överskred nyttan. Ökad risk sågs för både hjärt-kärlsjukdom, bröstcancer, stroke, lungemboli, demens och urininkontinens. Däremot minskade risken för höftfraktur, diabetes och vasomotoriska symtom som värmevallningar.

Mot slutet av uppföljningstiden kvarstod bara riskökningen för bröstcancer, som var 28 procent högre i hormongruppen än i placebogruppen, skriver forskarna i Jama.

För kvinnorna på enbart östrogen var risk-nyttaprofilen mer balanserad, enligt forskarna, med ökad risk för stroke och ventrombos men minskad risk för frakturer och bröstcancer. Bland de yngsta kvinnorna i gruppen, 50–59 år, sågs minskad risk för hjärtinfarkt och död i långtidsuppföljningen.

Forskarna skriver att deras resultat inte ger stöd för att använda vare sig kombinationsbehandling eller enbart östrogen för att förebygga kronisk sjukdom hos kvinnor. De reser också ett varningens finger för att sätta in hormonbehandling på äldre kvinnor eftersom risken för hjärt-kärlsjukdom var tydlig i denna grupp.

JoAnn Manson säger till den amerikanska nyhetssajten Medpage Today att resultaten kan användas som stöd för mer skräddarsydda hormonbehandlingar till kvinnor. Hon tillägger att observationsstudier pekar mot att hormoner som ges i lägre doser och via exempelvis plåster är mindre riskfyllt än högdoshormoner i tablettform.

– Men vi har inga stora randomiserade studier där olika alternativ ställs mot varandra, så evidensen förblir ofullständig, säger JoAnn Manson.

Läs artikeln:

JoAnn Manson med flera. Menopausal hormone therapy and health outcomes during the intervention and extended poststopping phases of the Women’s Health Initiative randomized trials. Jama, publicerad online den 2 oktober. DOI: 10.1001/jama.2013.278040

SARA RÖRBECKER

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News