fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Rökstopp kan ge kvinnor tio år

Publicerad: 26 oktober 2012, 23:01

Foto: Photos.com

Kvinnor som slutar att röka innan de är 34 år undviker den största delen av överdödligheten som rökningen medför, enligt en ny studie i tidskriften Lancet.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Nu kommer nya siffror på riskerna med rökning och vilken nytta det gör att fimpa för gott. Det är forskarna bakom den brittiska jättestudien Million Women Study som har analyserat överlevnaden bland 1,2 miljoner deltagare i studien.

De kvinnor som ursprungligen var rökare och som fortfarande rökte tre år senare hade en nästan tre gånger ökad risk att ha avlidit under de följande nio åren, jämfört med dem som aldrig rökt.

Den här riskökningen innebär enligt forskarna att två tredjedelar av alla dödsfall bland rökande kvinnor i 50- till 70-årsåldern orsakas av rökning.

Faran var större för dem som rökt mycket. Men forskarna påpekar att kvinnor som rökte förhållandevis lite vid studiens start, en till nio cigaretter, hade en fördubblad risk att avlida under uppföljningstiden jämfört med dem som aldrig rökt.

Av de 30 vanligaste dödsorsakerna var 23 överrepresenterade bland rökare. Dödsfall i lungcancer var till exempel 21 gånger vanligare bland rökare jämfört med dem som aldrig rökt.

Sammantaget beräknar forskarna att kvinnorna som rökte i medelåldern i slutändan får elva års kortare levnad än kvinnor som aldrig rökt.

När det gällde rökstopp fann forskarna inte oväntat att det tycktes bättre att sluta så tidigt som möjligt.

För kvinnor som uppgav att de slutade röka i åldern 25–34 år var risken att ha dött under uppföljningstiden 5 procent högre än bland dem som aldrig rökt. Motsvarande siffra för dem som slutat röka i åldern 35–44 år var 20 procent.

Forskarnas slutsats är att ett tidigt rökstopp kan innebära tio år längre liv.

Totalt 1,3 miljoner kvinnor i Storbritannien rekryterades till Million Women Study under åren 1996 till 2001. De var alla i åldern 50 till 65 då studien startade. I den aktuella analysen uteslöt forskarna de runt 100 000 av deltagarna som rapporterade att de hade en allvarlig sjukdom vid studiens start.

Siffrorna för riskökning i studien gäller sedan forskarna tagit hänsyn till ett flertal andra faktorer som ålder, alkoholanvändning och socioekonomisk status.

Läs abstract till studien:

Kirstin Pirie med flera. The 21st century hazards of smoking and benefits of stopping: a prospective study of one million women in the UK. Lancet, publicerad online den 27 oktober 2012. DOI: 10.1016/ S0140-6736(12)61780-2

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev