tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Samband mellan graviditetskomplikationer och hjärtsjukdom består

Publicerad: 8 februari 2023, 07:06

Högt blodtryck under graviditeten visade på samband med en ökad risk för ischemisk hjärtsjukdom.

Foto: Getty Images

Förebyggande insatser för kvinnor som upplevt graviditetskomplikationer kan vara värdefulla för att förhindra hjärtinfarkt och kärlkramp långt in i framtiden, enligt forskare bakom en svensk studie publicerad i BMJ.

Ämnen i artikeln:

Medicinska nyheterLunds universitetBMJ

MP


Kvinnor som drabbades av en komplikation under sin graviditet hade högre risk att drabbas av ischemisk hjärtsjukdom tio år senare, enligt studien på över två miljoner förstagångsföderskor. Även om risken sjönk med åren fortsatte den att vara förhöjd upp till 46 år efter födseln. 

Det är känt sedan tidigare att graviditetskomplikationer som preeklampsi, också kallad havandeskapsförgiftning, och prematur födsel ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, men det är inte lika studerat hur mycket risken skiljer sig mellan flera olika graviditetskomplikationer i samma studiepopulation.

Forskarna från Sverige och USA använde sig av det svenska födelseregistret för att undersöka förekomsten av graviditetskomplikationer hos kvinnor som födde sitt första barn mellan 1973 och 2015. De fann att en tredjedel av kvinnorna drabbades av minst en komplikation.

Efter att ha korrigerat för andra kända riskfaktorer hos kvinnorna som till exempel rökning, socioekonomisk bakgrund, utbildningsnivå, ålder, vikt och tidigare konstaterat högt blodtryck, diabetes eller blodfettsrubbningar, såg forskarna en koppling till ökad risk att senare drabbas av ischemisk hjärtsjukdom vid alla komplikationer . 

Läs också: Jämnt lopp i hjärtnytta mellan blodtryckssänkare 

Studiens sisteförfattare Kristina Sundquist, professor på Lunds universitet i Skåne skriver i ett mejl till Dagens Medicin:

”Vi blev förvånade över att samtliga graviditetskomplikationer var associerade med hjärt-kärlsjukdom under hela den långa uppföljningstiden. Detta innebär att kvinnor som har haft en graviditetskomplikation, eller flera, gärna kan försöka att tänka lite extra mycket på sin hälsa som att till exempel börja motionera, sluta röka, äta hälsosamt och gärna ha lite extra koll på blodtrycket.” 

De fem komplikationer som undersöktes var preeklampsi, andra tillstånd med förhöjt blodtryck vid graviditet, för tidig födsel, låg födelsevikt hos barnet och graviditetsdiabetes. Högst relativ riskökning sågs i gruppen med andra tillstånd av förhöjt blodtryck än preeklampsi, där risken var dubbelt så hög jämfört med kontrollgruppen. Endast 10 procents ökad risk sågs i gruppen med låg födelsevikt. 

Studien som publicerats i BMJ var prospektiv och orsakssambanden går inte att fastställa. Deltagarnas kost- och motionsvanor följdes inte. 

Läs studien:

Casey Crump med flera. Adverse pregnancy outcomes and long term risk of ischemic heart disease in mothers: national cohort and co-sibling study. BMJ. Publicerad online 1 februari 2023 doi: 10.1136/bmj-2022-072112  

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev