fredag9 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

SBU: Fysioterapi kan hjälpa vid vestibulit

Publicerad: 2 juli 2021, 11:59

Nina Bohm-Starke, överläkare på Danderyds sjukhus, är en av SBU:s rapportförfattare. Foto: Johan Adelgren

En kombination av fysioterapeutiska åtgärder kan ge en ”betydande minskning” av samlagssmärta samt förbättra sexuell funktion vid provocerad vulvodyni, jämfört med lokalbedövning med lidokain.

Ämnen i artikeln:

SBUGynekologiObstetrikSmärta

Den slutsatsen drar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, i en ny rapport om diagnostik och behandling av smärttillståndet som främst drabbar unga kvinnor och vars äldre benämning är vestibulit.

De olika fysioterapeutiska åtgärder som tillsammans bedöms ge den här effekten är manuell behandling, patientutbildning, bäckenbottenmuskelträning och hemövningar. Effekten kan kvarstå i sex månader efter avslutad behandling, enligt myndigheten. 

Läs också: Stor kunskapsbrist kring vestibulit 

Resultatet är baserat på en enstaka randomiserad studie från Kanada med 212 patienter. Studien var den enda behandlingsstudie i myndighetens genomgång som hade ett någorlunda tillförlitligt resultat. 

– Resultaten i studien är lovande och stärker det arbetssätt som vi redan använder för den här patientgruppen, nämligen att minska smärta, minska spänning i bäckenbottenmuskulaturen och stödja kvinnorna psykosocialt, säger Nina Bohm-Starke, docent och överläkare vid kvinnokliniken på Danderyds sjukhus, som är en av rapportförfattarna. 

Övriga behandlingstyper, som läkemedel, psykologiska insatser och kirurgi, gick inte att bedöma på grund av för osäkert underlag. Expertgruppen hittade inte heller några välgjorda studier av diagnostiska metoder för provocerad vulvodyni.

– En lärdom är att det finns många kunskapsluckor inom detta område, vilket knappast förvånar oss som jobbar med den här patientgruppen. Samtidigt är inte frånvaro av vetenskapliga evidens liktydigt med avsaknad av fungerande behandlingar. Jag tycker att vi kan hjälpa många kvinnor ganska bra, säger Nina Bohm-Starke. 

Hon och hennes kolleger efterlyser nu mer välgjorda studier. Främst vill man se forskning på kombinerade eller multidisciplinära behandlingar då dessa arbetssätt är de som anses fungera bäst i klinisk praxis. 

– Det vore även önskvärt om man kan komma överens om mer enhetliga utfallsmått så att resultat lättare kan jämföras mellan studier, säger Nina Bohm-Starke.

Smärtan vid provocerad vulvodyni utgår från slemhinnan i slidans öppning. Beröring av vävnaden utlöser en intensiv brännande smärta. Orsaken till smärtan är okänd, vilket också enligt Nina Bohm-Starke bidrar till svårigheterna att hitta en lämplig behandlingsmetod.

Varför ska diagnosen numera heta provocerad vulvodyni och inte vestibulit?
– Den äldre benämningen implicerar att tillståndet är orsakad av inflammation, vilket inte stämmer. Därför har man i internationella forskarkretsar sedan år 2015 börjat använda provocerad vulvodyni som bättre beskriver vad det handlar om. Inom Svensk förening för obstetrik och gynekologi vill vi också etablera det nyare begreppet, säger Nina Bohm-Starke.

SBU-rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag kring smärtsamma kvinnosjukdomar. Som resultat av samma uppdrag har myndigheten har också i dagarna publicerat en rapport om lipödem.

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!  

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev