Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Sena aborter ska utredas

Publicerad: 13 november 2015, 09:53

Det finns barn som har fötts i vecka 21 och överlevt, säger läkare. Men gränsen för sen abort går vid 22 veckor. Nu ska Socialstyrelsens rättsliga råd se över gränsen.


Gränsen för sen abort går enligt lagen när ett foster är livsdugligt, en gräns som i dag är satt vid 22 veckor.

Men enligt uppgifter till Sveriges Radios Ekot har foster födda i vecka 21 överlevt.

Gunnar Sjörs, överläkare och biträdande registerhållare för det nationella neonatala kvalitetsregistret, säger till TT att han känner till flera fall.

– Det finns enstaka barn som har överlevt sent i vecka 21. Men då ska man komma ihåg att graviditetsbestämning inte är en exakt vetenskap. Men med den information vi haft om graviditetslängden i dessa fall, och det finns ingen anledning att ifrågasätta den, så har barn överlevt sent i vecka 21. Flertalet överlevde bara i dagar eller månader efter förlossningen, men det finns barn som har fötts i vecka 21 som lever än i dag, säger han.

TT: Anser du att abortgränsen bör ändras?

– Det har jag ingen åsikt om. Det är inte min sak att avgöra. Vi tar hand om alla barn som föds vid liv. Den rätten ska inte begränsas av en siffra.

Det organ som avgör var gränsen för sena aborter ska dras är Socialstyrelsens rättsliga råd. Hittills har rådets tolkning av lagen gett en gräns vid 21 veckor plus sex dagar.

Enligt dess ordförande, Göran Ewerlöf, rymmer frågan svåra etiska, existentiella och juridiska överväganden.

– Frågan är betydligt större än att ändra en gräns hit eller dit. Kärnpunkten är om vi är beredda att inskränka kvinnans rätt till abort med en vecka. Vi ska nu inleda en utredning, till en början en statistisk undersökning, av de aborter som sker i vecka 21, säger han.

TT: Vad säger du om uppgifterna att vissa foster som föds i vecka 21 är livsdugliga?

– Jag ifrågasätter inte dem, men det här är en stor och känslig fråga som måste diskuteras mycket noga och då kan vi inte gå på vad enskilda läkare säger.

TT: Vad händer om gränsen sänks en vecka?

– Det innebär att ett antal kvinnor inte får abort i vecka 21 och i stället tvingas föda fram och leva med barn som har mycket svåra handikapp.

Den fria aborträtten

Enligt abortlagstiftningen har kvinnor rätt till abort fram till den 18:e graviditetsveckan (17+6). Det är den så kallade fria aborträtten.

Efter graviditetsvecka 18 (18+0) till vecka 22 (21+6) krävs tillstånd från Socialstyrelsen, vilket kan ges om särskilda skäl föreligger. Sådana skäl kan vara om den blivande modern eller barnet lider av svår sjukdom eller om allvarlig risk för kvinnans liv föreligger.

Om ett foster föds levande eller efter vecka 22 definieras det juridiskt som ett barn.

JOHAN NILSSON/TT

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev