Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag12.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Kvinnohälsa

Självsäkerheten har växt hos dagens medelålders kvinnor

Publicerad: 27 november 2008, 15:00

Självsäkerheten har växt hos dagens medelålders kvinnor

Medelålders kvinnor i dag är betydligt självsäkrare och tuffare än deras medsystrar var på 1960-talet. Den sannolika orsaken: de jobbar mer.


På detta tyder en analys av frågor om personlighet som ställts i samband med den stora kvinnoundersökningen i Göteborg.

– Kvinnor lever i en annan värld i dag, de har haft andra typer av livserfarenheter, säger Lauren Lissner, professor i epidemiologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Tillsammans med bland andra försteförfattaren Malin André, Centrum för klinisk forskning i Falun, står hon bakom en studie som ska presenteras på Riksstämman i dag.

Kvinnoundersökningen i Göteborg startades 1968, då totalt 1 462 kvinnor i åldrarna 38-60 år blev läkarundersökta men också bland annat fick svara på frågor om personlighet enligt två olika skalor.

2004-2005 rekryterades 500 nya kvinnor i åldrarna 38 och 50 år till undersökningen. Även de fick bland annat svara på frågor om personlighet, som baserades på exakt samma skalor som 1968 års kvinnor fick besvara.

Resultaten visar att kvinnorna som svarade på frågorna 2004-2005 hade en tydlig ökning på de index som mätte dominans och så kallad aggressiv non-konformitet, båda faktorer som mäter självsäkerhet, jämfört med de 38- och 50-åriga kvinnor som svarat på samma frågor 1968.

Minskat behov av ordning
Indexen är i sin tur sammanvägningar av olika psykologiska delskalor i ett av testen, Cesarec-Makre personality schedule. I dessa delskalor gick det att se stora ökningar när det gällde behov av att dominera och leda andra och också behovet av att exponera sig och stå i centrum.

Det fanns även en liten ökning när det gällde delskalan som mätte aggressivitet. En tydlig minskning, däremot, fanns i skalorna som mätte jagsvaghet och behov av ordning.

Det andra testet, Eysencks personlighetsindex, är mindre detaljerat men visade att kvinnorna som besvarade frågorna 2004-2005 var mer utåtriktade än kvinnorna var 1968.

Så på 36 år har kvinnor i Göteborg blivit både självsäkrare och modigare när det gäller att säga ifrån och ställa sig själva i centrum. Vad beror det på?

– Vi vet inte. Hypotesen är att personligheten hos kvinnorna har förändrats, framför allt de personlighetsvariabler som visar att man bottnar i sig själv och har större självsäkerhet, säger Cecilia Björkelund, professor i allmänmedicin vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

– Vad som skiljer kvinnogrupperna åt när det gäller socioekonomiska faktorer är utbildning och yrkesbakgrund.

Viljan att vårda fanns kvar
Lauren Lissner påpekar att kvinnor i dag oftare arbetar heltid, även om många kvinnor i Sverige hade börjat komma ut på arbetsmarknaden 1968.

Men kvinnorna som var 38 och 50 år i mitten av 2000-talet hade inte helt annorlunda personligheter än de kvinnor som var lika gamla 1968. När det gällde sådant som behov av sällskap och vänner, skuldkänslor, behov av att hjälpa och vårda andra och av att själv bli hjälpt och omhändertagen var det ingen större skillnad.

Cecilia Björkelund konstaterar att det är omöjligt att veta om män i Göteborg under samma tid genomgått någon form av förändringar i sin personlighet – eftersom det saknas liknande undersökningar på män.

– Vi är de första att beklaga detta.

» Allmänmedicin

Torsdag den 27 november
Poster nr 14
Postervandring 11.15-12, hall B
Mogna kvinnor har rätat på nacken – skillnader i personlighet mellan två kohorter med 36 år emellan.

Studie ger ovanliga inblickar

Den stora kvinnoundersökningen i Göteborg startades av Calle Bengtsson, numera professor emeritus i allmänmedicin. 1 462 kvinnor valdes slumpmässigt ut ur Göteborgs befolkning. De fick genomgå olika hälsoundersökningar och dessutom svara på frågor om sina liv och om sin hälsa. Kvinnorna har sedan följts upp flera gånger och nya kvinnor har tillkommit i under­sökningen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev