Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Ställning vid förlossning kan påverka förloppet

Publicerad: 20 oktober 2017, 11:31

Kvinnor som satt eller stod upp under förlossningen födde i högre uträckning med instrumentell hjälp än de som låg ner.

Foto: Thinkstock

Att ligga ner i slutet av förlossningen tycks leda till högre chans att föda spontant än att ha en upprätt ställning för de som fått epiduralbedövning enligt en studie i BMJ.


Resultatet från den randomiserade studien pekar på att kvinnor som ligger ner i förlossningens andra fas, när livmodertappen är fullt öppnad, oftare föder spontant, det vill säga utan instrumentell hjälp, än de som har en upprätt position.

I studien ingick 3 236 förstagångsföderskor i Storbritannien som fått epidural smärtlindring. Dessa slumpades till att under förlossningens andra fas, innan krystvärkarna satt i gång, antingen ligga ner på sidan, eller ha en upprätt ställning. Med upprätt ställning avsågs stående, gående, sittande, hukande eller liknande position där bäckenet var upprätt. Det primära effektmåttet var spontan vaginal förlossning.

Kvinnornas ställning dokumenterades var 15:e minut av barnmorska under den andra fasen. Resultatet visade att 41,1 procent av kvinnorna som låg ner födde vaginalt utan hjälp av till exempel sugklocka, tång eller att kejsarsnitt genomfördes. Samma siffra för de som haft en upprätt position var 35,2 procent.  Följsamheten till den ställning de blivit tilldelade ansågs av författarna vara bra, mellan 70 och 75 procent i de båda grupperna.

Som sekundärt effektmått tittade forskarna också på i vilken utsträckning kvinnorna drabbades av förlossningskomplikationer som bland annat inkontinens och hemorrojder upp till ett år efter förlossningen. Där såg man ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna.

Författarna bakom studien skriver att studien har vissa svagheter som att andelen spontana vaginala förlossningar var lägre bland kvinnorna i studien än förväntat vilket de inte har någon förklaring till. De påpekar också att tidigare data inte visat på samma skillnad för andel spontana förlossningar och att det behövs fler studier för att säkerställa resultatet.

Läs studien:

Peter Brocklehurst med flera. Upright versus lying down position in second stage of labour in nulliparous women with low dose epidural: BUMPES randomised controlled trial. BMJ, publicerad online 18 oktober 2017. Doi: https://doi.org/10.1136/bmj.j4471 

Relaterat material

Genvarianter kopplas till graviditetslängd

Vården för gravida kartläggs

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev