Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Starkt stöd för att införa abortregister

Publicerad: 11 november 2015, 06:00

Nästan alla remissinstanser säger ja till förslaget att låta aborter registreras i Socialstyrelsens patient­register.


I juni skickade Socialstyrelsen en hemställan till regeringen om en ändring av förordningen om patient­register hos Socialstyrelsen. Myndigheten vill att undantaget för att registrera personuppgifter vid aborter och sammanhängande diagnoser ska tas bort.

I sin hemställan till regeringen skrev Socialstyrelsen att undan­taget kan uppfattas som särbehandlande och leder till att aborter inte kan kvalitetssäkras på nationell nivå. Myndigheten påpekar också att alla uppgifter i patientregistret omfattas av sekretess.

Regeringen har skickat vidare Social­styrelsens hemställan till 45 remissinstanser för att få in synpunkter. När remisstiden nu har gått ut står det klart att nästan alla ställer sig bakom Socialstyrelsens önskemål.

Bland dem som ger sitt stöd till förslaget finns bland andra Barnmorskeförbundet, Svenska läkaresällskapet och Svensk förening för obstetrik och gynekologi.

De flesta argumenterar för att möjligheten att registrera aborter i patientregistret skulle leda till att det går att följa upp abortvården på samma sätt som andra ingrepp som görs i sjukvården. Bland and­ra RFSU skriver också att möjlig­heten till utvärdering och uppföljning innebär en förbättring av det förebyggande arbetet mot oönskade graviditeter.

Flera skriver också att det nu­varande undantaget är utpekande för patienterna.

De enda remissinstanser som har invändningar mot Socialstyrelsens förslag är Socialdemokraternas och Centerpartiets kvinnoförbund. De skriver båda att integritetsskäl bör väga tyngre än fördelarna med registrering. De båda förbunden uttrycker oro för riskerna att personuppgifter om kvinnor som genom­gått en abort skulle nå obehöriga.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev