Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Tidig spruta skyddar positiva barn

Publicerad: 23 augusti 2013, 12:35

En ny studie från Stockholm kan öppna för ett bredare införande av riktad profylaxbehandling av RhD-negativa kvinnor under graviditeten. Det ska minska risken för anemi hos barnet.

Ämnen i artikeln:

AnemiLäkemedel

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


– Våra data pekar på att sådan profylax kan halvera antalet fall där moderns immunförsvar angriper barnets blodkroppar, säger Eleonor Tiblad, specialistläkare i gynekologi och obstetrik vid kvinno­kliniken på Karolinska universitetssjukhuset och en av forskarna bakom studien.

De nya rönen rör de runt 9 procent av graviditeterna där moderns blod är RhD-negativt och barnets blod RhD-positivt. Då riskerar modern att immuniseras mot barnet blod, vilket kan vara skadligt för barnet men framför allt vid eventuella framtida graviditeter där barnet är RhD-positivt.

Rutin att ge profylax
Att ha RhD-positivt blod innebär att de röda blodkropparna uttrycker så kallade RhD-antigener.

Tidigare har man trott att risken för immunisering är som störst vid förlossningen. Därför är det sedan länge rutin vid förlossningskliniker i Sverige att RhD-negativa mödrar får RhD-profylax i samband med förlossningen om det visar sig att barnet är RhD­-positivt. Behandlingen förhindrar att moderns immunförsvar bildar antikroppar mot Rhd-antigenet.

Ny teknik har de senaste åren gjort det möjligt att bestämma barnets RhD-status redan under graviditeten genom att ta blodprov på mamman. Därigenom är det möjligt att ge modern profylax innan barnet är fött för att förhindra de fall av immunisering som sker före förlossningen.

– Forskning, däribland vår egen, har visat att mer än hälften av immuniseringarna sker redan under graviditeten, säger Eleonor Tiblad.

Antalet fall kan halveras
Totalt ingick 4 590 kvinnor som fick riktad profylax i Stockholmsområdet under perioden 2009 till 2011. Slutsatsen är att andelen kvinnor som blev immuniserade var 0,26 procent. Motsvarande siffra för perioden närmast före inför­andet av profylaxbehandling var 0,46 procent.

– Runt hälften av barnen till kvinnor som immuniseras får så kallad hemolytisk sjukdom och behöver vård under fostertiden och nyföddhetsperioden. Våra siffror antyder alltså att riktad profylax skulle kunna halvera de här fallen, säger Eleonor Tiblad.

Resultaten i studien har bidragit till att det sedan början av förra året är rutin att testa RhD-status på ofödda barn med hjälp av ett blodprov på mamman i Stockholms läns landsting. Om barnet är positivt får modern en profylaxspruta i tredje trimestern.

Resten av landet kan följa
Eleonor Tiblad hoppas nu att resten av Sverige följer efter.

– Möjligen avvaktar man en analys av kostnaderna. Våra preliminära beräkningar pekar på att den åtminstone är kostnadsneutral.

Ett bredare införande av RhD-profylax under graviditen skulle vara en önskvärd förändring, enligt Joy Ellis, ordförande i mödrahälsovårdsöverläkaregruppen inom Svensk förening för obstetrik och gynekologi.

– Eleonor Tiblads forskning är viktig. Än så länge finns dock inga konkreta diskussioner hos oss i Västra Götalandsregionen. Vi vill gärna få veta mer om hur den nya rutinen i Stockholm fungerat, säger Joy Ellis.

Den aktuella studien publicerades tidigare i augusti i tidskriften Plos One och ingick även i Eleonor Tiblads avhandling som lades fram i november 2012.

Fakta: Så många behöver nytt blod

■ RhD-immu­ni­sering kan orsaka hemo­lytisk sjukdom hos nyfödda och foster.
■ Behandlingen av nyfödda beror på hur allvarlig sjukdomen är. Den innefattar intensiv ljus­behandling och ofta blodbyte. I vissa fall behövs blod­transfusioner till fostret redan under graviditeten.  
■ Varje år behöver runt 30 till 40 barn i Sverige blod­transfusioner till följd av hemolytisk anemi efter RhD-immunisering.

Relaterat material

Lättare bestämma blodgrupp med ny typ av fosterdiagnostik

Ny studie ska ge kunskap om Rh-negativa som fått missfall

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev