torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Vårdglapp drabbar nyblivna föräldrar

Publicerad: 19 april 2017, 05:38

Foto: Thinkstock

Efter förlossningen är det bråttom hem. Sedan följer ett vårdglapp – trots alla de utmaningar som väntar den nyblivna mamman. Socialstyrelsens granskning visar på många brister.

Ämnen i artikeln:

SocialstyrelsenFörlossningsvårdDepression

Bröstkomplikationer, bristningar i underlivet och risk för depression. Tiden efter förlossningen innebär inte bara gosig bebislycka. Men ofta är det svårt att veta var man som nybliven förälder kan få hjälp.

– När man har en kort vårdtid måste man ha en strukturerad, systematisk och heltäckande uppföljning och också information till nyblivna mammor och pappor om vart man kan vända sig när problem tillstöter, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell till TT.

Uppåt 15 procent av de nyblivna mammorna drabbas av depression och mer än 20 procent får stora problem med amningen. Men risken är stor att sjukhusen inte hinner identifiera dem, eftersom vårdtiden efter vaginala förlossningar kortats ner till mindre två dygn i genomsnitt. På en majoritet av sjukhusen saknas skriftliga rutiner kring detta.

Ytterst är det ett jämställdhetsproblem, menar Olivia Wigzell.

– Det är många kvinnor som genomgår förlossningar. Man vet mycket om vad kvinnorna önskar och behöver, kunskapen finns, och ändå har vi i kartläggningen identifierat de här bristerna.

Socialstyrelsen, som gjort granskningen på regeringens uppdrag, har bland annat samlat in enkätsvar från vårdgivare. Rapporten visar på stora skillnader mellan olika sjukhus och mellan olika landsting och regioner.

Till exempel följer var tredje sjukhus alltid upp kvinnors hälsa efter att de lämnat sjukhuset. Men 56 procent svarar att de bara gör det i vissa fall.

Olivia Wigzell tror att kartläggningen kommer att leda till utvecklingsarbete och förändringar, inte minst genom de goda exempel som lyfts fram.

Socialstyrelsen kommer också att bjuda in olika vårdgivare till dialog kring vilket nationellt kunskapsstöd och vilka nationella rekommendationer som behövs.

– När man har en kort vårdtid måste man ha en strukturerad, systematisk och heltäckande uppföljning och också information till nyblivna mammor och pappor om var man kan vända sig när problem tillstöter.

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell om en ny granskning som visar på brister i vården av kvinnor som fött barn.

Rapporten i korthet

■ I rapporten pekar Socialstyrelsen på flera brister i vården av kvinnor efter förlossning:
■ Vården skiljer sig omotiverat mycket åt mellan olika landsting och regioner. Det gäller till exempel hur länge mamma och barn får stanna på sjukhus.
■ De flesta sjukhus behöver förbättra möjligheterna till familjecentrerad vård om barnet är för tidigt fött eller sjukt, det vill säga göra det möjligt för föräldrarna att vara hos barnet dygnet runt.
■ Det finns ett glapp i vårdkedjan från det att mamma och barn lämnat sjukhuset till den första kontakten med barnhälsovården, som ofta dröjer en till två veckor.
■ Kvinnor vet inte vart de ska vända sig om de får fysiska eller psykiska problem efter förlossningen.
■ Det finns ingen kontinuitet i vårdkedjan — kvinnan möter olika människor från olika vårdenheter före, under och efter förlossning och de är dessutom dåligt samordnade.

Källa: Socialstyrelsen

TT

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev