Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Allergi kan försämra astma

Publicerad: 29 september 2015, 11:27

Foto: Amina Manzoor

Astma i kombination med allergi kan ge sämre lungfunktion, antyder en studie baserad på den svenska Bamse-kohorten.


Ämnen i artikeln:

ERS

– I andra studier har man sett att astma i kombination med andra sjukdomar ger värre astmasymtom, mindre astmakontroll men i stort sett inte sämre lungfunktion när den mäts med spirometri. Vi ville se om fler metoder att mäta lungfunktion kunde ge en förklaring, säger Jenny Hallberg, post doc vid Karolinska institutet, som presenterade studien på ERS.

Forskarna använde sig av den svenska Bamse-kohorten, som innehåller 4 089 barn som föddes mellan 1994 och 1996 i Stockholm. De undersökte lungfunktionen hos de barn som vid 16 års ålder hade astma, rinit och eksem. Sedan undersöktes studiedeltagarnas blod efter IgE-antikroppar.

Resultaten visade lungfunktionen inte var försämrad om man hade rinit eller allergi men inte astma. Lungfunktionen var inte heller sämre hos de som hade astma i kombination med rinit eller allergi jämfört med gruppen som bara hade astma, om man mätte med spirometri.

– Om man däremot mätte med en metod som tittar lite mer perifert i lungan så var astma i kombination med sensibilisering det som visade starkast samband för sämre lungfunktion i den här studien, säger Jenny Hallberg och påpekar värdet i att ha två olika metoder för att studera lungfunktion.

Erik Melén, barnläkare och docent vid Karolinska institutet, trodde att de starkaste sambanden skulle vara mellan rinit och astma.

– Men här verkar det som att förekomsten av allergi, eller att vara sensibiliserad, är en viktig faktor när det gäller lungfunktion tillsammans med astma. Den stora frågan som vi jobbar vidare med är vad betyder det att vara sensibiliserad? Är det en markering av exponering eller en genetisk koppling som har ett samband med lungfunktionen? säger han och poängterar att det är preliminära resultat och att de nu ska göra mer noggranna analyser.

Läs mer i abstract:

Jenny Hallberg med flera. Allergic comorbidities and lung function in adolescence – Data from the BAMSE cohort. ERS 2015.             

AMINA MANZOOR

Ämnen i artikeln:

ERS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev