Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Andningsproblem vid sömn ökade risk för rytmrubbningar

Publicerad: 22 juni 2009, 20:00

Ju större problem äldre män har med andningen under sömnen, desto större är sannolikheten att de också har nattlig hjärtarytmi, enligt en ny studie.


Andningsproblem och andningsuppehåll under sömnen är kopplat till olika typer av hjärt-kärlsjukdom.

Amerikanska forskare har nu undersökt förekomsten och svårighetsgraden av andningsproblem under sömnen bland äldre män, 65 år eller äldre, som ursprungligen ingått i en studie om osteoporos. Syftet var att ta reda på mer om kopplingen mellan andningsproblem under sömnen och samtidig förekomst av hjärtarytmier.

Totalt genomgick 2 911 män så kallad polysomnografi under en natts sömn i hemmet. Bland annat mättes deltagarnas EEG, EKG, syremättnadsgrad i blodet, andningsmönster och kroppsposition. Förekomsten och svårighetsgraden av andningsproblem uppskattades enligt måttet RDI, respiratory disturbance index.

Forskarna konstaterar att ett högre RDI-värde var kopplat till ökad risk för förmaksflimmer och förmaksfladder samt för svårare former av kammararytmier där hjärtslagen initieras från fel del av hjärtmuskulaturen.

När andningsstörningen var av så kallad obstruktiv typ, då luftvägarna är helt eller delvis blockerade, sågs starkast koppling till den studerade kammarrytmstörningen. När andningsstörningen var av så kallad central typ, orsakad av felaktig nervsignalering, sågs starkast koppling till förmaksflimmer eller förmaksfladder.

Slutsatsen är därför, menar forskarna, att olika typer av andningsstörningar under sömnen kan bidra till olika typer av arytmier.

Bakom studien, som i dag, måndag, publiceras i tidskriften Archives of  Internal Medicine, står forskare vid bland annat Case Western Reserve University School of Medicine i Cleveland, USA.

Läs abstract till studien:

Archives of Internal Medicine, 2009; 169: 1147–1155

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev