Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Antikropp rådde på astma

Publicerad: 5 mars 2009, 14:58

Två nya studier pekar på att läkemedelskandidaten mepolizumab kan hjälpa patienter med en viss form av astma.


Forskare vid bland annat The Institute of Lung Health i England publicerar i dag, torsdag, en ny studie i New England Journal of Medicine som tyder på att astma med så kallad eosinofil inflammation påverkas positivt av läkemedlet mepolizumab som utgörs av en monoklonal antikropp.

Eosinofiler är en typ av vita blodkroppar som är drivande i den inflammatoriska processen hos vissa astmapatienter. Mepolizumab blockerar signalämnet interleukin-5 som anses ha en viktig roll vid eosinofil inflammation.

I studien lottades 61 personer med astma och eosinofil inflammation till att antingen behandlas med mepolizumab eller placebo under ett år. Det primära effektmåttet var antalet svåra försämringsperioder under behandlingsperioden.

Av de nu publicerade resultaten framgår att antalet försämringsperioder var lägre hos de patienter som behandlades med läkemedel än bland dem som ingick i kontrollgruppen. Bland dem som fått behandling förekom i snitt 2 svåra försämringsperioder under studietiden att jämföra med i snitt 3,4 svåra försämringsperioder i kontrollgruppen under samma tid.

Forskarna bakom studien drar slutsatsen att eosinofila celler har betydelse för svår försämring vid astma i den undersökta patientgruppen.

Mepolizumab har även prövats i en annan mindre studie som i dag publiceras i New England Journal of Medicine. Även där sågs färre försämringsperioder bland de patienter som fått läkemedel än i kontrollgruppen.

New England Journal of Medicine 2009; 360:973–984 New England Journal of Medicine 2009; 360:985–993

Studierna är båda finansierade av läkemedelsföretaget Glaxo Smithkline som utvecklar den monoklonala antikroppen.

En ledarkommentar som också den publiceras i dagens utgåva av tidskriften förhåller sig relativt sval till resultaten.

Ledarskribenten skriver visserligen att studierna tydligt bekräftar att eosinofiler spelar en roll för en subgrupp av astmapatienter, men påpekar också att många personer med astma inte har eosinofil inflammation. Hon lyfter även fram kliniska faktorer som läkemedlet inte visade effekt på.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev