Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag12.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Luftvägarna

Även lindrigare former av KOL leder till ökad dödlighet

Publicerad: 26 november 2008, 11:13

Dödligheten är dubbelt så hög hos personer med KOL jämfört med övriga befolkningen. Det visar nya data från de så kallade Olin-studierna.


Kunskaperna om dödligheten vid KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är i dag ganska dåliga. De undersökningar som gjorts hittills baseras främst på personer med diagnostiserad sjukdom.

En tredjedel har fått diagnos
Men av alla individer som uppfyller kriterierna för KOL beräknas bara en tredjedel ha fått en diagnos, varav majoriteten har svårare former av sjukdomen.

Nu visar svenska forskare för första gången att dödligheten är signifikant högre vid KOL även när samtliga svårighetsgrader av sjukdomen inkluderas.

Undersökningen ingår i de så kallade Olin-studierna, Obstruktiv lungsjukdom i Norrbotten, se faktaruta här intill. Deltagarna i studien kommer från hela befolkningen, vilket gör studien till den första i sitt slag.

– Vi kan fånga upp personer med alla svårighetsgrader av KOL, inte bara dem som finns i sjukvården och som ofta har en svårare sjukdom, säger Anne Lindberg, lungläkare vid Sunderby sjukhus i Norrbotten.

Hon är ansvarig för studien, som presenteras på en poster på Riksstämman.

Dubbelt så hög dödlighet
Totalt 993 personer som uppfyllde de spirometriska kriterierna för KOL, samt lika många ålders- och könsmatchade kontrollpersoner, rekryterades från den senaste uppföljningen av Olin-studierna. De följdes mellan år 2005 och 2007 med årliga undersökningar med bland annat spirometri och intervjuer.

Under det sista året deltog 91 procent av dem som fortfarande levde.

Resultaten visar att mortaliteten var nästan dubbelt så hög bland individer med kol än bland dem utan KOL – 10 procent jämfört med 5,8 procent.

– Det visar att dödligheten är signifikant högre även om man räknar in personer med lindrigare former av sjukdomen. Unikt är även att detta är nyligen insamlade data där deltagarna fått moderna behandlingar för såväl KOL som hjärt-kärlsjukdom och andra sjukdomar, säger Anne Lindberg.

Viktigt att upptäcka KOL tidigt
De aktuella fynden belyser betydelsen av att satsa på tidig diagnostik av KOL, anser Anne Lindberg.

Det är dock osäkert i vilken utsträckning KOL-sjukdomen bidragit till dödsfallen och forskarna ska nu gå vidare och utreda dödsorsakerna närmare.

– Hur dödligheten ser ut vid olika grader av sjukdomen är en annan fråga som vi hoppas kunna besvara inom den närmsta tiden, säger Anne Lindberg.

» Lungmedicin

Onsdag den 26 november
Poster nr 1
Postersession 13.00-14.00, hall B
Olinstudiernas KOL-kohort, tre-årsmortalitet.

Har kartlagt lungsjukdomar i mer än 20 år

Olin-studierna, Obstruktiv lungsjukdom i Norrbotten, är en forskningsverksamhet som sedan 1985 kartlagt förekomsten av astma, allergi, KOL och obstruktiv sömnapnésyndrom i Norrbotten. Totalt deltar cirka 50 000 personer i studierna som är inriktade dels mot barn- och ungdomar, dels mot vuxna. Syftet är att identifiera olika riskfaktorer och därmed öka möjligheterna att förebygga sjukdomarna.
I den aktuella studien undersöktes mortaliteten vid KOL, som förekommer hos mellan 4 och 10 procent av den vuxna befolkningen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev