Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag07.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Luftvägarna

Azitromax förbättrade andning vid cystisk fibros

Publicerad: 7 november 2002, 08:37

Lungfunktionen förbättrades hos barn med cystisk fibros när de behandlades i ett halvår med Azitromax (azitromycin). Behandlingen kan vara ett alternativ för barn som inte får tillräcklig effekt av annan behandling, anser forskarna bakom en studie som publiceras i The Lancet.


Substansen azitromycin är ett makrolidantibiotikum och förskrivs i Sverige bland annat på indikationen urogenitala infektioner vid gonorré och klamydia.  Tidigare pilotstudier har visar att läkemedlet kan ha god effekt vid cystisk fibros, men detta har inte kontrollerats i någon större klinisk studie.  Läkare från Royal Brompton Hospital i London och Queen Mary´s Childrens Hospital i Sutton, Storbritannien, gjorde därför en dubbelblind och placebokontrollerad studie med 41 barn med cystisk fibros.  Barnen, som var mellan 8 och 18 år gamla delades upp i två grupper. Den ena gruppen fick azitromycin, 250 mg dagligen för dem som vägde mindre än 40 kilo och 500 mg för de större barnen. Den andra gruppen fick placebo. Efter sex månaders behandling och två månaders paus bytte grupperna behandling.  Det primära syftet med studien var att se hur barnens lungfunktion påverkades, mätt som forcerad utandningsvolym på en sekund, FEV1. Innan studien startade hade barnen i ett genomsnittligt FEV1 värde på 61 procent av det förväntade värdet.  Spirometrimätningar visade att FEV1 förbättrades med i genomsnitt 5,4 procent när barnen fått azitromycin i sex månader, jämfört med dem som fått placebo. Färre av barnen som fick azitromycin behövde andra orala antibiotikakurer.  Inga biverkningar rapporterades, men barnen rapporterade inte heller att de mådde bättre. Forskarna konstaterar att läkemedlet är billigt och lätta att använda. Deras slutsats är att behandlingen kan vara värd att testa i fyra till sex månader hos barn med cystisk fibros, som inte svarar tillfredsställande på konventionell behandling.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev