Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Bättre vård för KOL-sjuka målet med nytt nationellt register

Publicerad: 15 oktober 2008, 13:38

Bättre vård för KOL-sjuka målet med nytt nationellt register

Foto: Foto: Cicci Jonsson

Antalet patienter med lungsjukdomen KOL blir större och större. Nu tar ett nationellt kvalitetsregister för sjukdomen form.


Drygt en halv miljon människor i Sverige tros vara drabbade av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Av dessa har en minoritet blivit diagnostiserade och fått rätt behandling, trots nationella riktlinjer och ett vårdprogram för sjukdomen.

Ann Ekberg-Jansson, överläkare vid Angereds närsjukhus, är ordförande i den styrgrupp som har lett arbetet med att ta fram kvalitetsregistret Riks-KOL.

– Syftet är att ge de här patienterna bättre vård. Det ska vara ett hjälpmedel för vårdgivarna. Registret kan till exempel ge råd om läkemedelsanvändning och rökavvänjning, säger hon och jämför KOL-registret med det nationella diabetesregistret.

Initiativet till Riks-KOL har tagits av lungläkare genom Svensk lungmedicinsk förening, SLMF. Ett flertal organisationer, föreningar och myndigheter stöder projektet och i styrgruppen finns bland annat Svensk förening för allmänmedicin representerad via allmänläkaren Gunnar Carlgren.

Kan påverka vårdval
Han tror att registret kommer att användas av landstingen för att se effekter av olika förändringar och insatser och även nationellt av Sveriges Kommuner och Landsting för att jämföra resultat och följa kvaliteten inom hela vårdsystemet.

Claes-Göran Löfdahl, professor i lungmedicin och ordförande för SLMF, är också med i styrgruppen. Han lyfter även fram patienternas intresse av att följa kvalitetsutvecklingen.

– I framtiden kan nog den här typen av kvalitetsbedömning av vårdinrättningar bidra till hur patienter gör sina vårdval, säger han.

Riks-KOL består av två delar som båda är webbaserade, en del för öppenvården och en del för slutenvården.

Öppenvårdsdelen kan liknas vid en checklista som ska kunna användas direkt vid vårdtillfället av den vårdgivare som kommer i kontakt med en KOL-patient.

Slutenvårdsdelen är i stället avsedd för analys av händelseförloppen i samband med slutenvård och här är det tänkt att en sekreterare ska kunna föra in information.

Blir färdigt i december
Gunnar Carlgren tror inte att registret kommer att användas på bred front förrän en överföring från journaldatasystemen till registret blir möjligt. Det mest optimala vore, enligt honom, ett enda gemensamt folksjukdomsregister.

Öppenvårdsdelen av registret testas under hösten och planeras vara klart för användning i december. Slutenvårdsdelen kommer att utvärderas under våren. Hösten 2009 beräknas hela Riks-KOL vara färdigt.

– Nu försöker vi sprida information om registret och än så länge har över 30 vårdinrättningar anmält intresse, vilket är glädjande särskilt då vi faktiskt ännu inte är i drift, säger Ann Ekberg-Jansson.

Lisa Kvist Wadman

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev