Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Behandling vid behov kan räcka för barn med mild astma

Publicerad: 15 februari 2011, 08:44

Barn med lätt astma behöver inte alltid steroider varje dag, utan kan klara sig med behandling när de blir sämre, föreslår forskare i tidskriften Lancet. På så sätt kan barnen slippa minskad längdtillväxt.


Många barn med astma använder inhalationssteroider morgon och kväll för att kontrollera sin sjukdom. Det är dock vanligt att följsamheten är dålig när barnen inte har symtom, skriver forskare bakom en ny amerikansk multicenterstudie.

I studien lottades 288 barn, 5–18 år gamla, med lättare astma till fyra olika behandlingsupplägg.

Den första gruppen, kombinationsgruppen, fick kontinuerlig behandling med steroiden beklometason, och beklometason plus bronkvidgaren albuterol vid behov. Grupp två fick beklometason två gånger dagligen och placebo plus albuterol vid behov, grupp tre fick placebo två gånger dagligen plus beklometason plus albuterol vid behov. Den fjärde gruppen, placebogruppen, fick inga steroider alls, utan kontinuerlig placebobehandling och placebo plus albuterol vid behov.

Barnen följdes i 44 veckor. Placebogruppen hade flest försämringsperioder, 49 procent drabbades. Detta kan jämföras med 28 respektive 31 procent i grupp ett och två som fick dagliga steroider, och 35 procent bland dem som inte fick steroider kontinuerligt utan bara den kombinerade vidbehovsbehandlingen.

Längdtillväxten var 1,1 cm mindre bland dem som fick steroider varje dag, jämfört med placebogruppen. Minskad längdtillväxt är en biverkan som kan uppstå vid behandling med steroider.

Forskarnas slutsats är att barn med lättare astma inte bara ska få vidbehovsbehandling med bronkvidgaren albuterol, och att dagliga steroider är den mest effektiva behandlingen. Men de föreslår vidbehovsbehandling med inhalerade steroider plus albuterol som en nedtrappningsstrategi för barn med mild och välkontrollerad astma, eftersom biverkningar som tillväxthämning då kan undvikas.

Gunilla Hedlin, professor i barnallergologi vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, anser att studien bekräftar att det är viktigt att individanpassa behandlingen och följa upp hur den fungerar.

–  Det är små skillnader mellan grupperna i studien, men det kan vara stora skillnader mellan hur enskilda barn reagerar, säger hon.

–  Viktigt med denna studie är att den gäller barn med lindrig astma, de behöver kanske bara behandling vid förkylning eller under pollensäsongen. Vid mer kronisk astma kan det finnas skäl att ge kortison, i så låg dos som möjligt.  Och för svårare sjuka barn är det inte så mycket att fundera på, de behöver kortisonet.

Läs abstract:

Lancet, publicerad online den 15 februari 2011.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev