Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Bullergränser sprängs dagligen i skolan

Publicerad: 3 juni 2003, 12:36

Ljudnivåerna i klassrummen är högre än Arbetarskyddstyrelsens rekommendationer om bullerföreskrifter för arbetsplatser med särskilda krav på koncentration och kommunikation. Det visar resultat i en kommande avhandling vid Umeå universitet.


Enligt Arbetarskyddsstyrelsens rekommendationer är 40 decibel den högsta acceptabla bakgrundsnivån för miljöer med särskilda krav på låg ljudnivå. Men aktivitetsbullret under lektionstid i klassrummen ligger ofta i intervallet mellan 50 och 70 decibel.   Det visar en avhandling som ljudmiljöforskaren Pär Lundquist presenterar den 5 juni vid intstitutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.   Hans forskning visar att nivåerna för bakgrundsljudet i klassrummen ligger i intervallet mellan 32 och 42 decibel. Medan bakgrundsljudet huvudsakligen härstammade från ventilationssystemet bestod aktivitetsbullret av prat, skrap av stolar med mera.  För att främja hälsa och välbefinnande lägger numera många kontorsföretag och kommuner större vikt vid att personalen ska arbeta i en så stressfri miljö som möjligt. En viktig faktor för en sådan miljö är att ljudnivån inte är för hög. Men fortfarande får många svenskar hörselskador på sina arbetsplatser.   Enligt Pär Lundquist är skolan en eftersatt arbetsplats när det gäller ljudnivåerna i klassrummen. Detta trots att det är där som en femtedel av den svenska befolkningen tillbringar sina arbetsdagar.   Pär Lundquist har en bakgrund som lärare och syftet med hans forskning har varit att öka kunskaperna kring bullret i klassrummen. Han framhåller bland annat att Sverige knappast har råd att ignorera betydelsen av en god miljö för att uppnå skolans målsättning.  Pär Lundquist har inte undersökt åtgärder som kan motverka bullret i våra skolor. Men han pekar ändå på några praktiska tekniska åtgärder som han stött på under sina besök i skolorna. En lärare lät till exempel eleverna göra "fötter" på sina stålstolar med hjälp av trasiga tennisbollar.

Annika Benno Hjerpe

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev