Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag19.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Luftvägarna

Dagbok förbättrade livskvalitet för astmasjuka

Publicerad: 8 April 2010, 15:12

Med en liten extrainsats – strukturerad information och astmadagbok – kan astmatiker få bättre livskvalitet, enligt  en ny svensk studie.


Det är välkänt att läkemedel ofta framstår som effektivare när de används i en klinisk prövning än då de senare utnyttjas i sjukvården.

Vad detta beror på är inte fullständigt känt, men i ett försök att studera ämnet har Eva Wikström Jonsson, klinisk farmakolog vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, och hennes forskarkollegor låtit astmapatienter från primärvården föra dagbok över sina besvär.

– Astmadagbok är väldigt ofta utnyttjat i kliniska prövningar. Syftet var att se om effekten av vanliga läkemedel kunde öka när vi efterliknande förhållandena vid kliniska prövningar, säger hon.

Patienterna fick även information om sin sjukdom och sina läkemedel enligt en speciell mall – även detta något som är rutinmässigt vid kliniska studier. Informationen gavs enskilt av en läkare eller sjuksköterska i samband med ett vanligt besök vid vårdcentralen.

De 64 patienterna som förde dagbok och fick strukturerad information jämfördes med 77 patienter i en kontrollgrupp.

Alla patienterna fick vid studiens början och slut fylla i formulär om sin astmaspecifika livskvalitet, det vill säga en skattning av hur livet påverkas av astmasjukdomen. Skattningarna överfördes till en skala från 1 till 7.

Hos de astmatiker som fört dagbok märktes en förbättring av livskvaliteten med 0,52 poäng, vilket gav gruppen ett genomsnitt på 5,74.

Även i kontrollgruppen förbättrades livskvaliteten men inte tillräckligt mycket för att det skulle anses kliniskt betydelsefullt.

– Patienterna har tillgodogjort sig något genom astmadagboken och informationen. Det är möjligt att dagboken har fått dem att reflektera över sin sjukdom, säger Eva Wikström Jonsson.

Patienterna som förde dagbok uppmanades att diskutera sina observationer med sin läkare eller sjuksköterska. Och i interventionsgrupper noterades betydligt fler ändringar kring läke-medelsförskrivningarna.

Dessa ändringar innebar samtidigt en kostnadsökning – vid studiens slut kostade läkemedlen i genomsnitt 1,50 kronor mer per dag för varje patient i interventionsgruppen. I kontrollgruppens sänktes kostnaden med 12 öre.

Studiedeltagarna rekryterades från 19 vårdcentraler i Stockholm, och inte vid någon av dem användes astmadagbok i den dagliga rutinen. Här finns alltså möjlighet till förbättringar, anser Eva Wikström Jonsson.

– Jag tycker att vi har visat att man med en liten extrainsats kan förbättra astmatikers livskvalitet.

Studien är publicerad i tidskriften Respiration.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev