Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag10.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Luftvägarna

Dåligt med fortbildning för företagsläkarkåren

Publicerad: 23 April 2008, 14:39

Företagsläkarna får bara hälften så mycket fortbildning som läkar­kåren i genomsnitt. Det visar en enkät som Svenska företags­läkarföreningen har gjort.


Läkarförbundet har som mål att alla specialistläkare ska ha minst tio dagars extern fortbildning per år. Genomsnittet för hela kåren var 8,8 dagar år 2006.

För företagsläkarna ligger verkligheten långt från det. Enligt Svenska företagsläkarföreningens senaste enkät får företagsläkarna i genomsnitt bara fyra dagars extern fortbildning årligen. 72 procent av medlemmarna uppger att de får extern utbildning betald av arbetsgivaren.

– Med tanke på hur mycket som händer på det försäkringsmedicinska området är fyra dagars extern fortbildning väldigt lite, säger Jan Rosén, ordförande för Företagsläkarföreningen.

Hälften utan internutbildning

Av de 200 medlemmar som svarade på enkäten uppgav hälften att de inte får någon intern fortbildning alls. Bland läkarkåren i stort anger cirka 23 procent att de inte har någon internutbildning.

Företagsläkarföreningens medlemmar har en hög medel­ålder, drygt 58 år. Jan Rosén tycker ändå att fortbildning är en viktig fråga för föreningen.

– I synnerhet som hälften av företagsläkarna arbetar en­samma eller med enbart en kollega, säger han.

I enkätundersökningen ställdes också frågor om företags­läkarnas arbetsmiljö och deras syn på de förändringar som föreslagits för företagshälsovården.

Enligt en utredning som presenterades av Anna Hedborg i vintras ska företagshälsovården i framtiden bredda sitt uppdrag och bedriva även primärvård.

Enkäten visar att företagsläkarkåren är splittrad till förslaget. 35 procent säger tydligt nej medan 30 procent helt delar tanken på att företagshälso­vården ska erbjuda en mer omfattande sjukvård. Övriga är osäkra.

– Framför allt är det företagsläkare med en egen verksamhet som är positiva till tanken att bredda mottagningens verksamhet. De som arbetar för större kedjor är mer negativa, säger Jan Rosén.

Vill inte ersätta primärvård

Han betonar dock att Företagshälsovården inte ska konkurrera med primärvården utan vara ett komplement till denna.

– Vi ska även fortsättningsvis vara en resurs vad gäller rent specialiserad arbetssjukvård för att underlätta återgången till arbete och hålla kontakt med arbetsgivarna i långa sjukskrivningsärenden, säger Jan Rosén.

Att bedriva en fullständig primärvårdsmottagning med behandling av barn och gamla har heller inget stöd bland dem som deltog i företagsläkarföreningens enkät. 90 procent sade nej till detta.

Enkäten skickades ut vid årsskiftet 2007-2008 och besvarades av drygt 60 procent av de tillfrågade.

Mia Wärngård
Gertrud Svensén

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev