Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag07.03.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Luftvägarna

Därför mår allt fler kol-sjuka bättre

Publicerad: 12 Augusti 2015, 14:52

Bättre hjälp till fysisk träning och rökstopp samt nya läkemedel har fått försämringsperioder hos kol-patienterna att minska drastiskt.


Ämnen i artikeln:

KolLungcancer

Enligt Hjärt-lungfondens kol-rapport som kom ut i dag har antalet exacerbationer hos patientgruppen halverats mellan 1999 och 2009. Den förbättrade hälsosituationen beror framför allt på att kol-drabbade diagnostiseras tidigare. På elva år har medelåldern för kol-diagnostiseringen sänkts med sju år, från 73 till 66 år.

– Den här behandlingen sker alltmer sker inom ramen för vårdteam, och kombinationen av att man kan ge patienterna hjälp i form av ett tidigt rökstopp, stöd till fysiskt aktivitet och genom att sätta in tidig läkemedelsbehandling så ökar det här livskvaliteten för patienterna enormt, säger Kristina Sparreljung, Hjärt-lungfondens generalsekreterare till Dagens Medicin.

Men fortfarande lever fyra av fem drabbade, cirka 400 000, utan att veta om att de har sjukdomen, enligt Hjärt-lungfonden.

– 80 procent av dem som är sjuka i kol i dag har varit rökare, och om alla de som röker fick erbjudandet om spirometriundersökningar så skulle man kunna nå fler personer som kanske har kol mycket tidigare och ge dem chansen till en tidig behandling.

I dag har endast mellan 30 och 50 procent av de diagnostiserade kol-patienterna fått sin diagnos genom en spirometriundersökning.

Det saknas även tillräcklig insikt om de följdsjukdomar som kol kan orsaka; högt blodtryck, diabetes, lungcancer, benskörhet, sömnapné, ångest och depression. Var femte kolpatient lider av depression.

– Att vara kol-sjuk kan vara begränsande i vardagen. En vardaglig sak som ska handla kan vara tröttande, berättar Kristina Sparreljung.

Trots att kol-vården blivit bättre så lyfter Socialstyrelsens nya riktlinjer för vård vid astma och kol i Sverige flera områden som kan förbättras, som tidigare diagnos, bättre sjukdomskunskap och sjukdomskontroll och flera återbesök.

Sverige är ett av de få länder i Europa där fler kvinnor än män dör i kol. Räknat per 100 000 invånare har antalet kvinnor som dör i sjukdomen till och med ökat från 17,28 till 31,16 mellan 1997 och 2013.

Sjukdomsförloppet är oftare aggressivare hos kvinnor, och de dör tidigare än män. Varför är oklart. En förklaring kan vara att kvinnor generellt sett är har mindre kroppar, hjärta, smalare kranskärl och trängre luftrör än män.

Forskningens stora utmaningar just nu är, enligt Kristina Sparreljung, trefaldiga: att undersöka den process som gör att lungorna förstörs, att undersöka varför kol drabbar vissa individer men inte andra, och slutligen hur den destruktiva processen spiller över på andra organ, och varför.

Just nu pågår två studier i varför personer som aldrig rökt ändå utvecklar kol. Forskare har hittat en ärftlig allmän ökad känslighet för sjukdomen. Uppemot 20 procent av dem som får sjukdomen är icke-rökare.

– Det är viktigt att man inte skuldbelägger patienter med kol. Man får inte stirra sig blind på rökningen utan ge patienterna samma rätt till vård som alla andra patienter, avslutar Kristina Sparreljung.

ELIN ROSLYNG

Ämnen i artikeln:

KolLungcancer

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev