torsdag9 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Digital behandling av astma testas i hemmet

Publicerad: 30 augusti 2019, 12:35

Marcus Jangsjö, astma- och kolsjuksköterska på vårdcentralen Bohuslinden i Strömstad, arbetar sedan i maj med ett pilotprojekt för diagnosticering och behandling av astma på distans. Astmapatienter använder en handportabel spirometer som de blåser i varje dag.


Vårdcentralen Bohuslinden är en av de vårdcentraler som deltar i pilot-projektet som är initierat av ett företag som har utvecklat en handportabel spirometer, kallad astmatuner. Den används tillsammans med en app och med dem kan patienten mäta sin lung- och andningskapacitet i hemmet.

Via appen, som patienten laddar ner i sin mobil, skickas mätvärdena digitalt till vårdcentralens databas. Patienten får via appen också en återkoppling om vilken dos av astmamedicinen som ska tas.

Marcus Jangsjö går in i databasen några gånger varje arbetsdag för att se om han kan upptäcka något avvikande i patienternas mätvärden.

– Nu kan jag följa astmapatienter dagligen och kan ringa och prata med dem efter att jag har sett deras mätvärden. Jag vill alltid träffa patienten någon gång i processen. Astmatunerns huvudsakliga uppgift är att ge patienterna bättre astmakontroll, de får direkt kvitto när och varför de mår sämre. Det spar tid för både läkare och patient, och ger dessutom astmapatienterna bättre förståelse för sin sjukdom, säger Marcus Jangsjö.

Eftersom astma är en inflammatorisk sjukdom leder den till att astmapatienten får trånga luftrör Det finns olika ”triggers” som gör att astman blir sämre. Om en allergisk astmatiker till exempel träffar en katt, sväller lungornas slemhinnor och det sätter igång en inflammatorisk process, förklarar Marcus Jangsjö.

– Sjukdomen går upp och ner, beroende på hur patientens astma ’mår’ och vad han eller hon utsätter sig för. Det är inte så lätt att själv ha koll på om astman är på väg att bli sämre. Efter att ha blåst i spirometern får patienten ett kvitto på sin astma – om den håller på att förvärras eller blivit bättre, säger han.

Vårdcentralen har fått låna 20 astmatuners till testet. Hälften av dessa är nu utdelade. Marcus Jangsjö väljer noggrant ut användare till pilotprojektet, så att spirometern och appen testas av rätt typ av patient, det vill säga någon som är motiverad, har en smartphone och är en hyfsad van app-användare.

– Astmatunern är bäst när man får kontinuitet i användningen. Den kan fånga upp en försämring av sjukdomen långt innan patienten själv har hunnit märka något.

Behandling av en astmatiker görs i olika steg. Efter en läkares ordination lägger Marcus Jangsjö in i appen när och hur stora doser av astma-medicin som patienten ska ta.

– Appen fungerar ungefär som ett trafikljus. När patienten blåser i spirometern mäts andningen efter tre olika zoner märkta med grönt, gult och rött. Rött markerar det sämsta värdet, vilket innebär att patienten ska ta den högsta dosen av sin astmamedicin.

Vid misstänkt astma får patienten låna hem en spriometer för diagnosticering.

– Där ser jag effekt direkt av snabbverkande astmamedicin och kan ställa en astmadiagnos, säger Marcus Jangsjö.

BOEL HALLDÉN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev