Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

E-cigaretter gav rökstopp i studie

Publicerad: 10 september 2013, 12:47

Foto: Photos.com

Elektroniska cigaretter var lika effektiva för att få folk att sluta röka som nikotinplåster i den första studien i sitt slag. Men svensk expertis är kritisk till användningen.


Elektroniska cigaretter omvandlar en vätska med nikotin till ånga som användaren kan inhalera. I Sverige är elektroniska cigaretter förbjudna och svenska Marknadskontrollrådet har pekat på en rad risker med e-cigaretterna, som anses relativt enkla att få tag på trots att de är förbjudna.

De risker som har framhållits är bland annat att man tror att de färggranna substanser som används i e-cigaretter och säljs i olika smaker kan attrahera ungdomar.

Men en studie i Lancet som också presenteras på den pågående lungkongressen ERS i Barcelona pekar på fördelar med elektroniska cigaretter.

Forskare från Nya Zeeland och Storbritannien har i den för första gången jämfört e-cigaretter med nikotinplåster i syfte att minska röksug.

657 personer randomiserades till att antingen få e-cigaretter, nikotinplåster eller placebo via e-cigaretter under 13 veckor. De två grupperna som fick e-cigaretter med nikotin eller nikotinplåster var ungefär lika stora. I placebogruppen ingick endast 73 personer.

När patienterna följdes upp efter ett halvår hade 7,3 procent av deltagarna i den grupp som hade fått e-cigaretter med nikotin lyckats undvika vanliga cigaretter. Motsvarande siffra i den grupp som hade fått nikotinplåster var 5,8 procent. I placebogruppen var det 4,1 procent som hade avhållit sig från rökning.

Skillnaderna mellan gruppen som fick e-cigaretter med nikotin och gruppen som fick nikotinplåster var inte statistiskt signifikanta. Ändå anser forskarna att resultaten tyder på att e-cigaretter har en potential för att förbättra folkhälsan.

I studien sågs inte heller några skillnader i oönskade sidoeffekter mellan grupperna som fick e-cigarreter och nikotinplåster.

Göran Boëthius, vice ordförande i Läkare mot tobak, är utifrån det kunskapsunderlsag som finns i dag ändå kritisk till e-cigaretter. Enligt honom är det för tidigt att dra några slutsatser om eventuella positiva effekter.

– Sådana här alternativ till rökning kommer vi att se hela tiden eftersom tobaksindustrin vill behålla folk i beroende och att få in nya personer i beroende, säger han och drar en parallell till snus.

Han lyfter fram flera aspekter med e-cigaretter som problematiska.

– E-cigaretterna bibehåller rökbeteendet och vi tror att det blir lättare att återgå till rökning om man använder dem än om man använder nikotinplåster.

– Dessutom kan ampullerna för e-cigarretterna innehålla stora mängder nikotin och får barn i sig från dem kan det ha dödlig utgång.

Han tillägger att det är mycket angeläget med en kvalitetssäkring av produkterna.

Läs abstract:

Christopher Bullen med flera. Electronic cigarettes for smoking cessation: a randomised controlled trial. The Lancet. Doi:10.1016/S0140-6736(13)61842-5

SAMUEL LAGERCRANTZ

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev