Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

E-cigaretter tycks leda till fler rökstopp

Publicerad: 28 juli 2017, 05:30

Foto: Thinkstock

Användare av e-cigaretter tycks vara mer benägna att både försöka sluta röka och även att lyckas, enligt en studie publicerad i the BMJ.


Sedan år 2010 har antalet användare av e-cigaretter i USA ökat stadigt. Men användning av e-cigaretter som ett verktyg för att sluta röka har varit omdiskuterat och delar forskarkåren, enligt forskarna bakom den aktuella studien.

Nu visar resultat från en enkätstudie i USA att under samma tidsperiod som antalet användare av e-cigaretter har ökat så tycks även andelen i befolkningen som slutat röka ha ökat. Studien är den största hittills på e-cigaretter.

Resultatet baseras på en enkät under 2014­–2015 som 161 054 personersvarade på, av dessa var drygt 22 500 rökare. Bland användarna av e-cigaretter var det 65 procent som gjorde försök att sluta röka, vilket kan jämföras med 40 procent bland vanliga rökare.

Av de som använde e-cigaretter var det, enligt resultatet, drygt 8 procent som lyckades sluta röka, jämfört med närmare 5 procent av vanliga rökare. Ett lyckat rökstopp definierades i den aktuella studien som ett stopp som varade minst tre månader.

Begränsningar med studien är att den bygger på självrapportering av data i enkät, enligt forskarna bakom, samt att den, enligt en ledare i samma tidskrift, inte undersökte säkerheten på lång sikt med e-cigaretter.

Läs mer i abstract:

Shu-Hong Zhu med flera. E-cigarette use and associated changes in population smoking cessation: evidence from US current population surveys. The BMJ, publicerad online den 26 juli 2017. Doi: 10.1136/bmj.j3262

Relaterat material

Forskare: E-cigaretter ett säkrare kort

Nya fynd om e-cigaretter och rökning

Nya fynd om e-cigaretter och rökstopp

EMILIA LARSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev