Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Färre cigaretter när de innehöll mindre nikotin

Publicerad: 8 oktober 2015, 11:25

Foto: Thinkstock

Personer som fick cigaretter med mycket låg nikotinhalt rökte i snitt färre cigaretter per dag och upplevde mindre abstinensbesvär jämfört med de som fick vanliga cigaretter, enligt en studie publicerad i New England Journal of Medicine.


– Det är intressanta resultat, men man kan inte dra så djupgående slutsatser från dem. De går emot tidigare resultat som visar att man brukar kompensationsröka vid svaga cigaretter med låg nikotinhalt, säger Matz Larsson, överläkare vid hjärt- och lungkliniken vid universitetssjukhuset i Örebro och styrelsemedlem i Läkare mot tobak.

I dag rekommenderas personer att halvera antalet cigaretter innan de slutar röka helt. Matz Larsson tror att metoden med nikotinreducerade cigaretter skulle kunna vara användbar i vissa situationer, till exempel precis före ett rökstopp.

– Men det behöver naturligtvis studeras. Samtidigt tror jag att det är svårt att efterlikna studien i verkliga livet eftersom personerna inte kände till vilken styrka de rökte. Det väcker en del frågor om hur man röker när man vet att det är svagare cigaretter, säger Matz Larsson.

Samtidigt tycker Matz Larsson att det finns bättre metoder för att sluta röka än att använda cigaretter med låg nikotinhalt eftersom även svaga cigaretter innehåller skadliga ämnen och inte helt eliminerar problemen med passiv rökning.

– Allt som kan hjälpa till att skapa bättre rökavvänjning är av intresse tycker jag. Men det är inte dags att börja tillämpa detta i Sverige. Det är viktigare att nå ut till allmänheten med att det finns bra metoder och nya läkemedel för att sluta röka, säger han.

Forskarna ville undersöka om det är möjligt att minska beroendet av cigaretter genom att sänka halten av nikotin i dem. De genomförde därför en dubbelblind och randomiserad klinisk studie under sex veckor. Personerna i studien var vuxna som rökte fler än fem cigaretter per dag och inte hade några planer på att sluta röka. 780 patienter slutförde studien.

Forskarna delade in rökarna i sju grupper, där en fick röka sitt vanliga cigarettmärke och de andra fick cigaretter innehållandes olika doser nikotin. Den högsta dosen var 15,8 mg nikotin per gram tobak, och den lägsta var 0,4 mg nikotin per gram tobak. Först vid nikotinnivåer under 2,4 mg sågs en signifikant skillnad i antal cigaretter per dag. De som rökte cigaretter med de tre lägsta nikotinhalterna rökte i snitt cirka 16 cigaretter per dag, jämfört med cirka 22 cigaretter per dag hos de med cigaretter med de högsta nikotinnivåerna.

Läs mer i abstract:

Eric Donny med flera. Randomized Trial of Reduced-Nicotine Standards for Cigarettes. New England Journal of Medicine, publicerad 1 oktober 2015. Doi: 10.1056/NEJMsa1502403 

AMINA MANZOOR

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev