Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Fisk minskade eksemrisk

Publicerad: 13 mars 2009, 18:26

Barn som börjar äta fisk före nio månaders ålder löper mindre risk att drabbas av eksem än andra barn. Tills helt nyligen avråddes många föräldrar från att ge fisk till småbarn, eftersom man var rädd att det ökade allergirisken.


En stor svensk studie visar att det, tvärtemot vad man tidigare trott, är bra för barn att tidigt bli introducerade till att börja äta fisk. Bara för några år sedan avrådde barnavårdscentralerna föräldrar från att ge spädbarn fisk om det fanns allergi i familjen.

– Vi tog bort det rådet eftersom det saknar vetenskapligt stöd, men det lever nog ändå kvar på sina håll, säger Göran Wennergren, professor i pediatrik vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

I studien, som publicerats i Archives of Disease in Childhood, har över 8 000 familjer med små barn slumpvis valts ut och tillfrågats om att delta.

Nästan 5 000 familjer valde att gå med. Dessa fick besvara enkäter, en när barnet var sex månader gammalt och en när det var ett år. Enkätsvaren analyserades tillsammans med uppgifter som inhämtades från födelseregistret.

Ärftlighet en viktig faktor

Det visade sig att 20,9 procent av barnen som ingick i studien hade haft eksem vid ett års ålder. Medianåldern för start av eksem var fyra månader. I studien bekräftades tidigare resultat som visar att ärftlighet har stor påverkan för utveckling av eksem.

Dessutom fick alltså tidigare resultat från den stora Bamsestudien stöd – fisk kan ha en positiv effekt när det gäller att hindra spädbarn att utveckla allergier. I den nya studien var risken för att utveckla eksem 21 procent lägre för barn som åt fisk före nio månaders ålder.

Bernt Alm, barnhälsovårds­överläkare i Halland som tillsammans med Göran Wennergren ledde studien, påpekar att det inte enbart var fet fisk som minskade risken för eksem.

– Det var lika bra att äta mager som fet fisk. Det kanske bör få oss att börja fundera på om det verkligen är omega 3, som mest finns i fet fisk, som medför de positiva effekterna, säger Bernt Alm.

Amning hade ingen betydelse

I studien framkom även att ägg inte ökar risken för utveckling av eksem. Tidigare avrådde barnhälsovården både från fisk och ägg under första levnadsåret om föräldrar eller syskon hade allergi.

– Man var rädd för att introducera starka allergen och trodde att om man höll barn borta från det så skulle man minska risken för allergiutveckling, säger Göran Wennergren.

– Det är nog snarare så att det är bra att introducera allergen gradvis.

Forskarna undersökte även eventuella risker eller fördelar med bröstmjölk och komjölk och kunde konstatera att vare sig längden av amning eller när ko­mjölk introducerades inverkade på utveckling av eksem bland barnen i studien.

– I litteraturen finns det studier som pekar åt olika håll om kopplingen mellan amning och eksem. Det finns både studier som pekar på att det är positivt och andra studier som, liksom vår, tyder på att amning inte påverkar utvecklingen av eksem. Sedan finns det även studier som pekar på att det är negativt med amning i detta avseende, säger Göran Wennergren.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev