torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Föredrag om cancer ger stöd i vardagen

Publicerad: 1 mars 2019, 14:00

I referensgruppen ingår förutom kontaktsjuksköterskan Malin Andersson också bland annat fysioterapeuten Sandra Larsson, rehabiliteringskoordinatorn Anna Fisher och sjukgymnasten Sofie Eriksson. Foto: Tobias Andersson/Bildbyrån

Skaraborgs sjukhus erbjuder sedan i höstas cancerdrabbade patienter och deras närstående att delta i föreläsningar som ska göra det enklare för dem att hantera sin vardag.


Initiativet till satsningen togs av två sjuksköterskor när de gick en utbildning till kontaktsjuksköterskor för cancersjuka patienter.

– Jag och min kollega Pernilla Fagerlind blev under utbildningen intresserade av cancerrehabilitering. Vi blev tillfrågade av kursledaren, som är utvecklingschef på Skaraborgs sjukhus, att göra ett övergripande förbättringsarbete inom sjukhusets cancervård, säger Malin Andersson, sjuksköterska på neurologimottagningen på sjukhuset.

Tillsammans med Pernilla Fagerlind, som arbetar på bröstcancermottagningen på Lidköpings sjukhus, satte hon samman en referensgrupp med personer som dels arbetar med olika typer av rehabilitering, dels cancerdrabbade och närstående. Utifrån deras synpunkter om vad som saknas inom cancerrehabilitering tog de fram förslag på föreläsningar för cancerdrabbade.
Informationen är uppdelad på fyra föreläsningar. Föreläsningarna brukar locka upp till 20 deltagare.

– Syftet med föreläsningarna är att ge patienter och närstående ökad kännedom om cancer och verktyg hur de ska hantera sin vardag. Varje föreläsning ges vid två till tre tillfällen per termin, så att patienterna själva kan välja en dag som passar dem bäst, säger Malin Andersson.

Under det första föreläsningstillfället berättar en läkare om vad cancer är och en kurator tar upp cancer-sjukdom sett ur ett psykosocialt perspektiv. Vid det andra tillfället ges råd av en arbetsterapeut och -fysioterapeut om fysisk aktivitet och hur patienterna ska få balans mellan vila och aktiviteter i vardagen.

Syftet med föreläsningarna är att ge patienter och närstående ökad kännedom om cancer.Malin – Malin Andersson, sjuksköterska på neurologimottagningen på Skaraborgs sjukhus.

Vid den tredje sammankomsten håller en sexolog föreläsning om samlevnad och relationer, och en dietist ger kostråd. Under det fjärde och sista tillfället håller en kurator en föreläsning om mindfulness och sjukhuskyrkan föreläser om existentiella tankar. Patienterna får själva välja vilka föreläsningar de vill gå på.

– Det är vanligt att cancersjukdom ger stor trötthet, cancerrelaterad fatigue. Därför tipsas det på före-läsningarna bland annat om energibesparande åtgärder. Vi brukar säga att patienten har en påse full med energi som ska räcka hela dagen, säger Malin Andersson.

Fysisk träning har i studier visat sig kunna minska cancerrelaterad trötthet. Träningsgrupper för patienter under och efter cancerbehandling har startats vid Skaraborgs sjukhus.

Malin Andersson använder 5–10 procent av sin arbetstid till en arbetsgrupp, som bland annat planerar föreläsningarna. De har också hjälpt till att starta team för bröstcancer- och hjärntumörspatienter.

– Hittills har responsen på föreläsningarna varit positiv från både patienter och närstående. De tycker att de har fått värdefulla tips och råd. Vi har också sett att föreläsningsgrupperna fyller en annan funktion, de cancerdrabbade ser att de inte är ensamma i sin situation och kan ge stöd åt varandra.

BOEL HALLDÉN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev