Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Genombrott i behandlingen av lungfibros

Publicerad: 20 maj 2014, 11:45

Två nya läkemedel bromsar försämringen i lungfunktion hos patienter med idiopatisk lungfibros, enligt nya studier i New England Journal of Medicine.


Vid idiopatisk lungfibros uppstår av okänd anledning ärrbildning i och mellan de små lungblåsorna, alveolerna, i lungorna. Det leder till försämrad syreupptagning och i förlängningen död.

Fram tills nyligen har behandlingen främst gått ut på att lindra symtomen. Men de nya forskningsrönen, som presenterades på den nyligen avslutade amerikanska lungkongressen ATS, visar att det även går att bromsa sjukdomsprocessen med hjälp av läkemedlen nintedanib och pirfenidon.

– Det är otroligt att vi nu har två läkemedel med den här effekten. Under lång tid har det gjorts stora ansträngningar att ta fram bromsande läkemedel. Men det har visat sig väldigt svårt fram till nu. Så man kan prata om ett genombrott, säger Magnus Sköld, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet i Solna.

I de nu aktuella studierna ledde bägge läkemedlen till en ungfärlig halvering av försämringen av den forcerade vitalkapaciteten, FVC, efter ett år, jämfört med placebo. FVC är den volym luft som utandas vid en kraftig maximal utandning.

I studien med pirfenidon sågs även en förbättring i gångsträcka under sex minuter. Inga av läkemedlen gav någon effekt på symtom, som andnöd eller någon statistiskt säkerställd ökad överlevnad. I fallet med pirfenidon fanns dock en överlevnadsfördel när forskarna också räknade in data från tidigare gjorda fas 3-studier.

– Försämring i FVC är en surrogatmarkör för överlevnad, så det är rimligt att överlevnaden faktiskt förbättras, även om studierna var för små var för sig för att visa det, säger Magnus Sköld.

Pirfenidon är sedan 2011 godkänt för behandling av idiopatisk lungfibros inom EU under namnet Esbriet. Nintedanib är ännu inte godkänt.

– Vi har använt pirfenidon sedan ett par år, men jag gissar att användningen kommer att öka efter den här senaste studien som bättre klarlägger effekten. Jag hoppas att man i framtiden också utvärderar effekten av kombinationsbehandling med pirfenidon och nintedanib, säger Magnus Sköld.

Den vanligaste biverkningen med nintendanib var diarré vilket drabbade runt 62 procent av dem som fått aktiv behandling, jämfört med 18,5 procent i kontrollgruppen. För pirfenidon rapporterar forskarna att hud- samt mag-tarmrelaterade besvär var vanligare bland dem som fått aktiv behandling, jämfört med placebo.

Studierna var finansierade av företagen Boehringer Ingelheim, som står bakom nintedanib, respektive Interimmune, som står bakom pirfenidon.

I Sverige finns runt 1 500 till 2 000 personer med idiopatisk lungfibros.

Läs abstract till studierna:

Luca Richeldi med flera. Efficacy and Safety of Nintedanib in Idiopathic Pulmonary Fibrosis. New England Journal of Medicine, publicerad online den 18 maj 2014. DOI: 10.1056/NEJMoa1402584
Talmadge King med flera. A Phase 3 Trial of Pirfenidone in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis. New England Journal of Medicine, publicerad online den 18 maj 2014. DOI: 10.1056/NEJMoa1402582

Relaterat material

Patients lungor förvandlades till bindväv

Enkel promenad mäter risk att dö i lungsjukdom

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev