Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Hälsorisker med låga halter ozon kraftigt underskattade

Publicerad: 25 november 2003, 10:01

Marknära ozon, som främst bildas av avgaser, orsakar nära 3000 extra sjukhusinläggningar varje år, visar en studie från Umeå universitet. Det överstiger kraftigt resultaten från tidigare beräkningar.


Forskare vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet har på uppdrag av Folkhälsoinstitutet undersökt hälsokonsekvenserna av marknära ozon som bildas av andra luftföroreningar. Studierna visar att antalet tidigarelagda dödsfall årligen uppgår till 1700 och antalet extra inläggningar på sjukhus uppgår till närmare 3000.  Det är över tio gånger mer än vad tidigare beräkningar har visat. Den främsta orsaken till skillnaderna är att forskarna i dessa studier även har undersökt hälsoeffekterna vid förhållandevis låga ozonhalter.  - Resultaten visar tydligt hur risken för inläggningar på grund av problem med luftvägarna och även överdödligheten ökar linjärt med stigande ozonnivåer. Tidigare har vi haft uppfattningen att den ökade sjukligheten och dödligheten är ett sommarfenomen, eftersom ozonhalterna då periodvis är förhållandevis höga. Men nya resultat visar klart att förhöjda ozonhalter är ett folkhälsoproblem redan vid lägre halter och även på vintern. Det är överraskande, säger Bertil Forsberg, miljöepidemiolog och en av forskarna bakom studien.  Ozon ger känsligare luftrör  Redan vid vanligt förekommande ozonhalter ökar risken för astmasymtom, akutbesök på sjukhus på grund av astma och sjukhusinläggningar på grund av besvär från luftvägarna. Anledningen är främst att ozon minskar lungfunktionen, vilket är direkt kopplat till den inandade dosen. Ozon ökar också känsligheten i luftrören för allergen.  De som främst drabbas av sjukdom och dödsfall vid ökade ozonhalter är äldre personer som har problem med hjärtat eller andningsorganen.  - Det är alltid svårt att skilja ut olika riskfaktorer, men det finns en klar enighet i vetenskapssamhället om att det inte var värmen i sig utan värmen tillsammans med extremt höga ozonhalter som orsakade de höga dödstalen under värmeböljan i Sydeuropa i somras. Den höga temperaturen gjorde att ozonhalterna ökade dramatiskt, vilket drabbade de gamla och svaga hårdast, säger Bertil Forsberg.  Över 1 000 liv kan räddas  Det nu gällande miljömålet i EU är att fram till år 2010 komma ner till ett maximalt värde på 120 mikrogram ozon per kubikmeter under maximalt åtta timmar per dygn. Det är ett mål som Sverige klarar relativt bra redan i dag.  Forskarna har beräknat att om motsvarande halva denna koncentration kunde uppnås, skulle 1800 fall av sjukhusinläggningar samt 1160 tidigarelagda dödsfall kunna undvikas i Sverige varje år.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev