Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Hjärtmediciner räddar fler liv i längden

Publicerad: 11 januari 2006, 10:50

Allt fler hjärtsjuka skrivs ut från sjukhuset med läkemedel som sänker risken för död och återinsjuknande. Problemet är att många slutar ta sina mediciner. Om läkarna såg till att patienterna fortsatte med behandlingen skulle fler liv kunna räddas, enligt en ny amerikansk studie som publiceras i tidskriften Circulation.


Forskarna har samlat uppgifter om 31 750 hjärtsjuka patienter som under perioden 1995 till 2002 vårdades vid Duke University Medical Center i Durham, North Carolina, USA. De kartlade vilken typ av läkemedelsbehandling som patienterna hade vid utskrivningen från sjukhuset, och om de led av hjärtsvikt eller inte. Knappt 30 procent var hjärtsviktspatienter.

En gång om året gjorde forskarna en uppföljning av patienternas medicinering och hälsostatus.

Resultaten visar en stadig ökning år från år av andelen patienter som vid utskrivning från sjukhus fick behandling med acetylsalicylsyra (ASA), betablockerare, kolesterolsänkare och ACE-hämmare, antingen var för sig eller i kombination. Under studiens sista år, 2002, var det cirka 83 procent av patienterna som rapporterade att de medicinerade med ASA, 61 procent som tog betablockerare och 63 procent som använde kolesterolsänkande medel. Bland hjärtsviktspatienterna var det 51 procent som behandlades med ACE-hämmare.

Men det var betydligt färre som höll fast vid sin behandling, visar forskarnas uppföljning. Bara 46 procent rapporterade vid minst två uppföljningar att de fortfarande tog betablockare. Motsvarande siffra för kolesterolsänkare var 43 procent och för ASA 71 procent. Bland hjärtsviktspatienterna var det 39 procent som kontinuerligt tog ACE-hämmare.

De patienter som fortsatte ta sina läkemedel hade en signifikant högre överlevnad än de som hade avbrutit behandlingen, enligt forskarnas analys.

Risken att dö under studiens gång var 48 procent lägre hos de kontinuerliga användarna av kolesterolsänkande läkemedel. Hos dem som tog betablockerare var siffran 37 procent och ASA-användarna hade en riskreduktion på 42 procent. De hjärtsviktspatienter som hade fortsatt ta sina ACE-hämmare hade en 25 procent lägre risk att dö jämfört med dem som hade slutat ta medicinen.

Studiens huvudförfattare, kardiologen Kristin Newby, konstaterar bekymrat att benägenheten att sluta ta sin medicin var störst hos de patienter som behövde den bäst - patienter med hjärtsvikt, äldre och multisjuka. Hon framhåller vikten av att läkare inser att nyttan av dessa läkemedel är betydligt större än risken för biverkningar, även hos de allra sjukaste patienterna.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev