Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Hopp om sjukdomsmodifierande behandling av cystisk fibros

Publicerad: 18 maj 2015, 12:57

Foto: Thinkstock

En kombination av två läkemedel som angriper den vanligaste genetiska orsaken till cystisk fibros, visar lovande resultat i två nya internationella fas 3-studier som precis publicerats i New England Journal of Medicine.

Ämnen i artikeln:

Cystisk fibros

Tidigare har det bara funnits symtomlindrande behandling för de allra flesta med cystisk fibros, CF. Ny och sjukdomsmodifierande behandling har hittills bara funnits för en mycket liten grupp av CF-patienter med en specifik mutation som kan behandlas med läkemedlet Kalydeko (ivakaftor). Kalydeko godkändes i Sverige 2012. Nu kommer nya resultat som ökar förhoppningen om att faktiskt kunna hindra sjukdomsförloppet för nästan hälften av dem med cystisk fibros.

– Det här är ett mycket viktigt genombrott. Att ha möjlighet att stoppa sjukdomsutvecklingen vid cystisk fibros i stor skala är något helt nytt, säger Lena Hjelte, adjungerad professor i pediatrik på Karolinska institutet och chef för CF-centret på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, till Dagens Medicin.

I de två nya studierna har kombinationen av Kalydeko och läkemedelskandidaten lumakaftor visat positiva resultat i patienter med CF och den vanligaste mutationen i den så kallade CFTR-genen.

De patienter som fick både ivakaftor och lumakaftor fick en förbättring av både lungfunktionen mätt med FEV1 och färre exacerbationer, försämringsskov. FEV1 ökade med mellan 4,3 och 6,7 procent jämfört med placebo och antalet exacerbationer minskade med mellan 30 och 39 procent. Dessutom använde de behandlade grupperna mindre antibiotika och hade en stadig viktuppgång under behandlingstiden.

I en ledarkommentar till studien påpekas att resultaten är lovande, men sämre än de resultat man sett tidigare av ivakaftor hos patienter med den mindre vanliga mutationen.

– Det kan man ju se på två sätt. Vissa kan hävda att samma förbättring kan åstadkommas med symtomlindrande behandling. Jag vill dock hävda att den nya behandlingen är bättre eftersom den korrigerar själva orsaken till sjukdomen och förmodligen därför kan förbättra prognosen på lång sikt, säger Lena Hjelte.

I studierna deltog 1 108 CF-patienter som delades upp i tre grupper. En grupp fick placebo och två grupper fick en kombination av ivakaftor och lumakaftor under 24 veckor. Alla patienter hade en specifik mutation, Phe508del, i CFTR-genen i dubbel upplaga. Knappt hälften av alla med cystisk fibros har denna specifika mutation.

Lena Hjeltes grupp har varit delaktig i den ena av de två nya studierna och hon beskriver att hon följt projektet ända från idé till att det nu, inom kort, kan bli ett nytt läkemedel. Amerikanska kontrollmyndigheten FDA ska i dagarna ta ställning till om kombinationspreparatet ska godkännas i USA.

De nya resultaten ger också upphov till andra frågor, till exempel om alla bör screenas för cystisk fibros. I många länder i Europa, men även i USA och Australien, testas alla nyfödda. I Sverige görs dock ingen nyföddhetsscreening av sjukdomen.

– Eftersom vi nu kan påverka själva orsaken till sjukdomen blir diskussionen om nyföddhetsscreening allt viktigare. Något som skulle vara bra för att kunna starta behandlingen så tidigt som möjligt, säger Lena Hjelte.

Socialstyrelsen har precis startat ett projekt för att utreda förutsättningarna för att införa screening för cystisk fibros i Sverige.

Mutationen vid cystisk fibros gör att en kanal i cellernas membran som transporterar kloridjoner inte fungerar. Det leder till att slemmet i kroppen blir segt och tjockt vilket i sin tur orsakar kroniska infektioner i lungorna och försämrad funktion. I bukspottkörteln gör det tjocka slemmet att enzymer som ska bryta ner maten inte når tarmen. Framför allt är det lungsjukdomen som förkortar patienternas liv.

Lumakaftor är en så kallad CFTR-korrigerare och tanken är att den ska korrigera det felaktiga proteinet som Phe508del-mutationen i CFTR-genen orsakar, så att proteinet kan transporteras till cellmembranet. Ivakaftor i sin tur är en så kallad CFTR-potentierare, som är tänkt att öppna befintliga jonkanaler och på så sätt förbättra funktionen av proteinet.

Tidigare studier i patienter med samma mutation har visat att ivakaftor och lumakaftor var för sig inte har någon effekt på cystisk fibros.

Här kan du läsa hela studien:

Claire Wainwright med flera. Lumacaftor–Ivacaftor in Patients with Cystic Fibrosis Homozygous for Phe508del CFTR. The New England Journal of Medicine. Publicerad online 17 mj 2015. DOI: 10.1056/NEJMoa1409547.

KARIN SVENS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev