Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag06.03.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Luftvägarna

Inget stöd för höga doser inhalationssteroider hos barn

Publicerad: 8 Mars 2018, 12:48

Barn som stod kvar på underhållsdos av inhalationssteroider fick samma effekt som de som ökade dosen kraftigt.

Foto: Thinkstock

Barn med begynnande akut astmaförsämring blev inte mer hjälpta när de fick kraftigt förhöjda doser av inhalationssteroider. Hos vuxna sågs däremot en effekt, enligt två nya studier.


Ämnen i artikeln:

Astma

– Resultaten slår delvis undan det vi säger till patienterna idag och det som är rekommendation att en tre till fyra gånger ökad dos ger bättre effekt på försämringar, säger Göran Wennergren, seniorprofessor vid avdelningen för pediatrik vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

Inhalationssteroider ger en stor del av sin effekt redan vid en första låg dos. Därefter behövs en större ökning av dosen för att få en ytterligare effekt. Dagens rekommendationer från Läkemedelsverket är därför att dosen behöver ökas tre eller fyra gånger för att ge avsedd effekt vid en försämringsperiod, en så kallas exacerbation, hos både barn och vuxna med astma.

I en av studierna ingick barn mellan fem och elva år med lindrig till medelsvår astma som alla hade haft minst en episod av astmarelaterad andningsförsämring det senaste året. Alla barnen inledde med en underhållsbehandling med inhalationssteroiden flutikason, 88 mikrogram två gånger dagligen under 48 veckor.

När barnen uppvisade tecken på en försämrad astmakontroll slumpades de till att antingen öka dosen flutikason fem gånger under sju dagar, eller stå kvar på underhållsdosen. Det primära effektmåttet var antalet allvarliga försämringsperioder som krävde behandling med perorala steroider.

Av studien framgår att det inte fanns någon skillnad mellan de båda grupperna. I högdosgruppen såg man 0,48 allvarliga försämringsperioder per år och i lågdosgruppen 0,37 sådana perioder. Inte heller fanns någon skillnad vad gäller hur ofta barnen behövde tilläggsbehandling med betaagonister, deras astmasymtom eller tiden till den första alvarliga försämringsperioden.

– Rekommendationen som vi har i dag bygger till stor del på ett teoretiskt resonemang om inhalationssteroidernas dos-responskurva. Men det har inte varit så väl underbyggt i studier. De här nya resultaten kommer definitivt att diskuteras inom professionen och kan mycket väl leda till förändringar i behandlingsstrategi för barn, säger Göran Wennergren.

I den andra studien ingick 1 922 personer över 16 år med astma, som slumpades till att antingen fyrdubbla dosen inhalationssteroider från underhållsdosen vid tecken på försämring, eller att inte öka dosen. Hos dessa patienter sågs en viss skillnad mellan grupperna under året efter studiens början. Andelen som drabbades av allvarliga försämringar var 45 procent i högdosgruppen och 52 procent i lågdosgruppen.

Författarna bakom studien påpekar att effekten av dosökningen var lägre än förväntat. I högdosgruppen rapporterades också fler biverkningar, främst i form av svampinfektioner i munnen.

– Man ska inte kasta ut barnet med badvattnet och de här resultaten betyder inte att man ska ifrågasätta nyttan av inhalationssteroider. Men detta visar att många klarar sin försämringsperiod utan att öka dosen kraftigt, säger Göran Wennergren.

Läs abstract till studierna:
Daniel Jackson med flera. Quintupling Inhaled Glucocorticoids to Prevent Childhood Asthma Exacerbations. New England Journal of Medicine, publicerad online 8 mars 2018. Doi: 10.1056/NEJMoa1710988.

Tricia McKeever med flera. Quadrupling Inhaled Glucocorticoid Dose to Abort Asthma Exacerbations. New England Journal of Medicine, publicerad online 3 mars 2018. Doi: 10.1056/NEJMoa1714257

Petra Hedbom

Reporter

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Astma

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev