måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Klartecken för MET-hämmare vid svår lungcancer

Publicerad: 24 april 2023, 09:02

Läkemedlet är en så kallad MET-hämmare och ges i form av tabletter.

Foto: Merck

Det målriktade läkemedlet Tepmetko (tepotinib) subventioneras för att behandla framskriden och icke småcellig lungcancer där tumören har särskilda mutationer.

Ämnen i artikeln:

TLVLäkemedelLungcancerHälsoekonomi

Maria Gustavsson

maria.gustavsson@dagensmedicin.se


Cancercellerna bär på genförändringar som leder till så kallad METex14-skipping, vilket ses hos cirka 3 till 4 procent av patienterna med icke småcellig lungcancer. Tepotinib är en målriktad behandling som kan hämma tumörens tillväxt genom att blockera MET-receptorn.

Och nu meddelar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Det kan sättas in som monoterapi för vuxna som redan har testat cytostatika och immunterapi.

Läs också: Ny typ av läkemedel mot lungcancer godkänt

Sjukdomens svårighetsgrad bedöms som mycket hög med en förkortad livslängd och kraftigt försämrad livskvalitet. TLV skriver i sitt beslut att det hälsoekonomiska underlaget bedöms som osäkert. Trepartsöverläggningar har skett mellan myndigheten, regioner och läkemedelsföretaget. Det mynnade ut i en sidoöverenskommelse mellan regionerna och företaget vilket gör att kostnaden för behandlingen minskar, och bedöms som rimlig i förhållande till nyttan. TLV:s subventionsbeslut gäller från och med 1 maj.

Varje år drabbas ungefär 4 200 personer i Sverige av lungcancer, där icke småcellig lungcancer är den vanligaste formen.

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?
Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev