fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Kombination hjälpte vid lungsjukdom

Publicerad: 28 augusti 2015, 12:03

Foto: Thinkstock

Två läkemedel var bättre än ett vid den ovanliga lungsjukdomen pah, enligt en ny studie publicerad i New England Journal of Medicine. Läkaren och forskaren Göran Rådegran tror att studien kommer att ändra rådande behandlingsrekommendationer.

Ämnen i artikeln:

LäkemedelGileadGSK

Pulmonell arteriell hypertension, pah, är en ovanlig sjukdom som innebär ett högt blodtryck i lungkretsloppet. I dag behandlas patienterna med pah i sjukdomsstadie ett till tre först med ett läkemedel, och om det inte är ger tillräcklig effekt läggs ytterligare ett läkemedel till vid den kliniska uppföljningen.

Nu visar Ambition-studien att en kombination av de två godkända läkemedlen tadalafil och ambrisentan var bättre än behandling med endast ett av dessa. Efter 24 veckors behandling hade färre patienter som fick kombinationen försämrats i sin sjukdom, lagts in på sjukhus eller dött, jämfört med patienterna som enbart fick tadalafil eller ambrisentan plus placebo. I gruppen som fick två läkemedel hade patienterna generellt fler biverkningar än patienterna i de andra grupperna.

Göran Rådegran, kardiolog och forskare vid Lunds universitet, har varit en av de svenska prövarna i studien. Han anser att studien ger viktig kunskap om hur sjukdomen ska behandlas.

– Den visar att det är en vinst att tidigt börja med två preparat. Jag tror att den här studien kan leda till att vi kommer att börja behandla sjukdomen aggressivare från start. Jag tror också att de som skriver behandlingsrekommendationer internationellt kommer att fästa stor vikt vid den här studien.

Samtidigt påpekar han att patienter med denna sjukdom ofta är äldre och behandlas för andra sjukdomar, som gör att två läkemedel ibland kan bli för mycket för vissa patienter vid behandlingsuppstart.

– Man måste använda sunt förnuft och en klinisk blick när man bestämmer hur dessa patienter ska behandlas. Ibland borde man ändå börja med endast ett läkemedel för att den kärlutvidgande effekten inte ska bli för kraftig, säger han.

Göran Rådegran är också ordförande i Svensk förening för pulmonell hypertension, SveFPH. Föreningen arbetar för att göra läkare uppmärksamma på pah, då sjukdomen är ovanlig men det är mycket viktigt att behandling sätts in tidigt.

– Det här är en sjukdom som har en dyster prognos, ofta upptäcks den sent och medianöverlevnad brukar vara mellan ett och tre år efter diagnos om behandling inte sätts in. Därför är det oerhört viktigt att vi har tillgång till bra behandlingar, säger han.

SveFPH har byggt upp svenska registret SPAHR, där alla patienter med sjukdomen följs. Mellan åren 2000 och 2014 har 697 patienter med pah registrerats. Vid slutet av 2014 levde 392 av dem.

Preliminära resultat från Ambition presenterades förra året vid lungkongressen ERS. Studien är finansierad av läkemedelsföretagen Gilead och GSK.

N Galié med flera. Initial Use of Ambrisentan plus Tadalafil in Pulmonary Arterial Hypertension. New England Journal of Medicine, publicerad online 27 augusti 2015. DOI: 10.1056/NEJMoa1413687

AMINA MANZOOR

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev